Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell (2 timer

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Nye koronavirus

Virus

Utvidede smitteverntiltak under koronapandemien.

  • Sist endret: 11/7/2020
  • Sist revidert: 11/7/2020

Sistoppdatert og revidert 08.11.2020.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Det er også et mål at kursdeltakeren skal få erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra helsemyndighetene og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som til enhver tid gjelder i deres arbeidssituasjon.

Vi presiserer: I tillegg til de utvidede rutinene som gjelder nå, må basale smittevernrutiner ligge til grunn i arbeid med alle pasienter. De basale rutinene skal beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte. Her henvises til Smittevernveilderen (fhi.no) og e-læringskurset Basale smittevernrutiner (kurs.nhi.no).

Kurset Luftveisinfeksjoner og covid-19, sykdomslære og observasjoner er utviklet for å sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand under og etter koronaepidemien.

Tema som gjennomgås her

  • Sykdomslære, symptomer og forløp.
  • Smittemåte og usatte grupper.
  • Dråpe- og kontaktsmitte.
  • Smitteforebyggende tiltak.
  • Korrekt bruk av personlig beskyttelsesutsyr.
  • Håndhygiene og hostehygiene.
  • Generelle råd til ansatte.
  • Vil du vite mer? (relevante lenker)

Kursdeltakere oppfordres til å følge med på siste oppdateringer i koronaveilederen, fhi.no.

Faglig forankring

Innholdet bygger i all hovedsak på Folkehelseinstituttets informasjon koronaveileder. Kurset inneholder mange lenker for å sikre at kursdeltager har tilgang til oppdatert informasjon.

FHI skriver:

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon." 2

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon, Norsk Elektronisk Legehåndbok.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.