Allmennpraksis for turnusleger (12 poeng – 3300,- inkl. mva)

Som fersk LIS1 kan læringskurven være bratt. Dette kurset er laget for at du skal få god oversikt over de viktigste praktiske og faglige utfordringene du møter i norsk allmennpraksis.

 • Sist endret: 5/4/2020
 • Sist revidert: 5/4/2020

Viktige tema er blant annet:

 • Organisering av helsetjenesten
 • Praktiske prosedyrer ved akutt sykdom og behov for innleggelser
 • Rutiner for sykmelding
 • Bruk av nasjonale retningslinjer
 • Norske retningslinjer for bruk av antibiotika (Dette er svært ulikt anbefalingene som gis utenfor Norden, og derfor misvisende i utenlandske oppslagsverk)
 • Bruk av oppslagsverk – også andre enn NEL
 • Innføring i førerkortforskriften
 • En grundig innføring i takstsystemet

Kursstruktur og godkjenning

Kurset består av 18 sesjoner om spesifikke tema. Noen av sesjonene er rene tekstdokumenter, men de fleste sesjonene er interaktive med kasuistikker og spørsmål relatert til temaet for å styrke innlæringen og kontrollere at innholdet er oppfattet. For hvert spørsmål kan du skåre poeng. Riktige svar gir plusspoeng, gale svar gir fratrekk i skåre.

For å få godkjent en sesjon må du klare en minimumsskåre (85% korrekte svar) for å komme videre i kurset. Oppnår du ikke minimumsskåren, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen, eventuelt flere ganger inntil du klarer det og får gå videre til neste sesjon.

Læringsmål

 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
 • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
 • ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Litteratur

I kurset er det lenker til relevante oppslagsverk, til nettsteder og lovverk, hvor man kan finne svar på oppgavene. Kursdeltakerne får tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok under kurset, men de får også informasjon om andre kunnskapsskilder.

Kursansvarlige

Manuskript og ide til dette kurset kommer fra den svenske spesialistlegen i allmennmedisin, Carl Åkerman. Han har hatt flere vikariater i allmennpraksis i Norge og har arbeidet seg gjennom utfordringene, og gledene, ved denne typen arbeid. Åkerman opplevde at det første vikariatet var preget av usikkerhet, og at mye tid gikk med til å undersøke grunnleggende informasjon. Den første tiden ble derfor mindre effektiv enn den kunne vært. Han ville gjøre noe med dette, og tenkte at erfaringene kunne bli til nytte for framtidige vikarleger og leger uten tidligere erfaring fra norsk allmennpraksis.

Kursmateriellet er videreutviklet i samarbeid med redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kursavgift

Kursavgiften for dette kurset er kr. 3.000. Når den er innbetalt, kan du starte kurset. Kursbevis blir utstedt når du har fullført alle sesjonene og avsluttet kurset.

Kurset er godkjent med 12 timer i spesialistutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Betaling

Du betaler først når du har kommet omtrent én tredel ut i kurset. (Slik får kursdeltakere innsyn i hva de betaler for, og slipper å betale hvis de ikke er fornøyd.) Kursbevis blir utstedt når du har fullført alle sesjonene og avsluttet kurset.

Kurset er godkjent med 12 timer i spesialistutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

NB! Dette kurset overlapper kurset "Innføring i norsk allmennpraksis" i faglig innhold. Du vil derfor ikke få godkjent poeng for begge kursene.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.