Astma hos barn - kurs for foresatte (1 timer)

Pris for privatperson: 0,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Pasient_astma

Astma hos barn har svært varierende alvorlighetsgrad og barna har forskjellig behov for medikamenter. I dette kurset får du lære litt generelt om hvordan diagnosen stilles og om hvordan tilstanden behandles.

  • Sist endret: 10/19/2015

Kurset er beregnet på personer uten spesielle forkunnskaper innen medisin. I tillegg til foreldre, kan ungdom som har astma og personer som jobber med barn (skole, barnehage, SFO, idrettsledere mm) ha nytte av å gjennomgå kurset.

Kurset starter med en introduksjon. Her vil du få presentert litt grunnleggende informasjon om tilstanden. Selve kurset består av tre sekvenser. Du må svare på spørsmål, enten ved å skrive inn et svar, eller gjennom flervalgsoppgaver. På noen av oppgavene er det bare ett riktig svar, på andre er det flere riktige svar. Du får poeng for riktige svar, og hver sekvens har en minimums poengsum som du må klare før du får gå videre til neste sekvens. Dersom du ikke oppnår denne poengsummen, må du ta sekvensen på nytt. Dette sikrer at du har fått med deg nok kunnskap før du går videre til neste sekvens.

Kursansvarlig

Kurset er utformet og godkjent av Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.