Kosthold og ernæring (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Eldre og syke med hjemmesykepleie eller i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Dersom ernæringsproblem identifiseres på et tidlig stadium, kan utgiftene for helsetjenesten reduseres, samtidig som mange eldre får den hjelpen de trenger slik at de kan bo lengre i eget hjem.

 • Publisert: 10/16/2014

Eksempel på kursinnhold

 • Dokumentasjon: Et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet
 • Grupper med risiko for underernæring
 • Kartlegging av kostvaner i brukers hjem
 • Ernærngsstatus
 • Bruk av screeningsverktøy
 • Forhold som påvirker evnen til å spise og drikke
 • Næringsstoffer og næringsbehov
 • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen
 • Spisesituasjonen og måltidet
 • Sondeernæring

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på Nasjonale faglige retningslinjer, Kosthåndboken og artikler i Kommune-NELsom du får gratis tilgang til via lenker i kurset.

I utviklingen av kurset har vi hatt stor nytte av kompetansehevingspakken "Trå lekkert", som er utviklet i prosjekt med midler fra Helsedirektoratet 2012 - 2014

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

Kurset er også godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som merriterende med totalt 5 timer. Kurset kan derfor brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.