Dokumentasjon (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Dokumentasjon

Hvordan ivareta faglige, juridiske og etiske krav som følger av dokumentasjonsplikten, og samtidig bruke dokumentasjonen i planlegging og utøvelse av pleien.

 • Sist endret:06.01.2021
 • Sist revidert: 06.01.2021

Læringsmål og kvalifikasjoner.

I dette kurset lærer du hvordan du kan ivareta faglige, juridiske og etiske krav som følger av dokumentasjonsplikten, og samtidig bruke dokumentasjonen i planlegging og utøvelse av pleien.

Det er et overordnet mål at kvaliteten på pleie og behandling av den enkelte pasient skal være best mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Dokumentasjon av pleien er et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet. Opplysningene i journalen skal dessuten kunne brukes som grunnlag for kvalitetsforbedring, styring og forskning. Helseopplysninger må derfor struktureres på en effektiv og meningsfull måte.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

 • God oppdatering, masse info, lærte mye.
 • Mange gode spørsmål, svarene begrunnes. Bidrar til refleksjon.
 • Enkelt å forstå, fikk forbedret kunnskapen.
 • Fint at jeg kan ta det i mitt eget tempo, og kan ta pauser underveis

Faglig forankring og godkjenning. 

Innholdet i kurset er basert på lover og forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, sykepleiefaglig veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ, veileder fra nettsidene til direktoratet for e-helse, og Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL.

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

Eksempel på tema i kurset: 

 • Faglige, juridiske og etiske krav knyttet til dokumentasjonsplikten.
 • Relevante og nødvendige pasientopplysninger.
 • Sykepleieprosessen som faglig ramme for dokumentasjon.
 • Informasjon og dokumentasjon knyttet til pasient og pårørende.
 • Oversikt og struktur i dokumentasjon.
 • Datasamling, grunnleggende behov og IPLOS-variabler.
 • Avvik og avvikshåndtering.
 • Avvik i håndtering av helseopplysninger.

© 2019 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.