Dokumentasjon (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Dokumentasjon

Revidert og publisert 24 oktober 2023.

Læringsmål 

Hvordan ivareta faglige, juridiske og etiske krav som følger av dokumentasjonsplikten, og samtidig bruke dokumentasjonen i planlegging og utøvelse av pleien.

Kursdeltager skal:

 • Være kjent med lover og forskrifter som regulerer journalføringsplikt og dokumentasjon av helsehjelp, og hvilke faglige, juridiske og etiske krav som stilles til dokumentasjon av sykepleie i pasientens journal.
 • Lære å bruke dokumentasjon av pleien som et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet og ønskede resultat av helsetjenestene, og samtidig ivareta etiske og juridiske krav som følger av dokumentasjonsplikten.
 • Forstå betydningen av taushetsplikt, opplysningsplikt, meldeplikt og avvik i håndtering av helseopplysninger.
 • Forstå hva som er relevante og nødvendige opplysninger om pasienten, og hvordan opplysningene bør struktureres i journal og rapport for å fremstå som oversiktlige og tydelige for samarbeidende personellet og andre med autorisert behov.
 • Lære å se datasamlingen om pasienten i sammenheng med rapportering av tjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). 

Eksempel på tema i kurset

 • Faglige, juridiske og etiske krav knyttet til dokumentasjonsplikten.
 • Relevante og nødvendige pasientopplysninger.
 • Sykepleieprosessen som faglig ramme for dokumentasjon.
 • Informasjon og dokumentasjon knyttet til pasient og pårørende.
 • Oversikt og struktur i sykepleiedokumentasjon.
 • Datasamling, grunnleggende behov og IPLOS-variabler.
 • Avvik og avvikshåndtering.
 • Avvik i håndtering av helseopplysninger.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere.

 • God oppdatering, masse info, lærte mye.
 • Mange gode spørsmål, svarene begrunnes. Bidrar til refleksjon.
 • Enkelt å forstå, fikk forbedret kunnskapen.
 • Fint at jeg kan ta det i mitt eget tempo, og kan ta pauser underveis

Faglig forankring og godkjenning. 

Innholdet i kurset er basert på lover og forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, sykepleiefaglig veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i den elektroniske pasientjournalen, veileder fra nettsidene til direktoratet for e-helse, sykepleieprosessen og Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL.

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.