Grunnleggende palliasjon (8 timer)

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Iht. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015

 • Publisert: 4/12/2016

Med prinsipper for grunnleggende palliasjon, iht. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015.

Kurset starter med en pretest av utvalgte spørsmål fra kurset. Dette er en test for deg, det er ikke noe minstekrav for å bestå denne testen. Hensikten er å gi deg et innblikk i kurset, og hva du selv kan fra før. Etter pretesten sendes du videre til første kapittel. Hvis du oppfyller minimumskravet for å bestå ett kapittel, sendes du automatisk videre til det neste. Hvis du ikke får nok poeng, kan du ta det samme kapitlet om igjen.

Et lite tips før du starter: Når avkrysningsfeltet er firkantet må du selv finne ut hvor mange svaralternativ som er riktige, og krysse av for dem. Når avkrysningsfeltet er rundt er det bare 1 riktig svar.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Når pasienten er døende - To pasienter, to forskjellige historier
 • Symptomregistrering med ESAS og EACP
 • Smerter
 • Kartlegging av smerter ved demens
 • Tungpusthet
 • Kvalme og munnhuleplager
 • Forstoppelse
 • Psykisk og åndelig eksistensiell omsorg
 • Delirium

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015, artikler av Husebø på Verdighetssenteret.no, og fagartikler i NEL. Artiklene i NEL oppdateres kontinuerlig. Du får gratis tilgang til dem via lenker i kurset.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

Tilsvarende kurs for sykepleier er godkjent av NSF som meritterende med totalt 8 timer.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.