HLR, basal voksne (1 timer)

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_HLR

Basal hjerte-lunge redning (BHLR) har som mål å sikre tilstrekkelig sirkulasjon til hjernen ved hjertestans. Dersom HLR startes straks, og utføres kontinuerlig og med god kvalitet, øker sjansen til å overleve betraktelig.

  • Publisert: 11.02.2014

Dette er et teoretisk kurs som bør komplementeres med praktisk øvelse med HLR-dukke.

Faglig forankring

Kurset er basert på faglige retningslinjer fra Norsk Resuscitasjonsråd. Artiklene i NEL og på NHI.NO er oppdatert i tråd med retningslinjene.

Etter kurset kan du repetere kursgjennomgangen i 1 år. I denne perioden får du også tilgang til flere relaterte artikler. Disse er listet opp som relevant litteratur.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon:

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.