Legemiddelhåndtering til barn (2 timer )

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Sykepleier_legemiddelhaandtering_barn

Legemiddelhåndtering til barn

Kurset gir en grunnleggende innføring i legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering til barn. Målgruppen er helsepersonell og andre som administrerer legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) eller i barnets hjem.

Legemiddelhåndtering i barnehage, skole eller skolefritidsordning kan involvere barnets foreldre, pedagogisk personell, autorisert helsepersonell og annet personell eller hjelpere som har fått nødvendig opplæring.

 • Publisert 3. januar 2022.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Ansvar for håndtering av daglige medisiner til barn.
 • Foreldrenes ansvar.
 • Barnehagens ansvar.
 • Skole og fritidsordning.
 • Helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering, rutiner og skjema.
 • Krav og forventninger.
 • Legemiddelbehandling avv barn.
 • Spesielle farmakologiske forhold hos barn.
 • Legemiddelformer/administrasjonsmåter.

Faglig forankring

Kildene til kurset er relevant lovverk, informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no, Tidsskrift for den norske legeforening, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatralogen, Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.