Legemiddelhåndtering (12 timer)

Pris for privatperson: 1140,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_legemiddelhåndtering
 • Sist endret: 3/14/2019
 • Sist revidert: 3/14/2019

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider, omsorgsarbeider og hjelpepleier, med 12 timer. (les mer om godkjenning under)

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 • "Overraskende god læringseffekt."
 • "Positivt at en må bruke oppslagsverk og tenke gjennom før en svarer. Lærerrikt."
 • "Her får en med seg alt. Takk!"

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset er basert på relevante lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper, med 12 timer. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.

Eksempel på tema i kurset

I kurset får du delta interaktivt i legemiddelhåndteringen til pasienter med noen av de vanligste sykdommene og tilstandene man ser i kommunehelsetjenesten. Du lærer om forskjellige legemidler og hvordan de virker, inntaksregler, kontrollrutiner, relevante observasjoner og tiltak knyttet til problemstillinger fra praksis. 

Du lærer også om forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk, og blir kjent med hvordan bestemmelsene kan gjøre seg gjeldende i praksis. En tilleggsgevinst er at du får trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk, f. eks. felleskatalogen.

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Legemiddelformer, riktig administrering, knusing og deling av tabletter
 • Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
 • Farmakokinetikk
 • Behandlingsmål
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
 • Interaksjoner
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk 

Hvorfor ta kurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling, slik at vi kan gi pasienten pleie og behandling basert på den beste kunnskapen vi har.

Etter grunnkurs anbefales å gjennomføre oppfriskning i legemiddelhåndtering hvert år. Velg oppfriskningskurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere for å utvide din kompetanse.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." I dette kurset vil kursdeltagers kunnskap bli testet og vurdert kontinuerlig i hvert kapittel. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering. 

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.