Legemiddelhåndtering (12 timer)

Pris for privatperson: 1140,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_legemiddelhåndtering

Praksisrelevant kurs for forsvarlig legemiddelhåndtering. Klikk for å lese mer eller starte...

 • Sist endret: 2/17/2016
 • Sist revidert: 2/17/2016

Kurset er utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Sist revidert og godkjent 17.02.2016.

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå. Dette grunnkurset bør ligge i bunnen. I tillegg har vi et stort utvalg relevante oppfrisknings- og temakurs å velge blant.

Som kursdeltager får du innsikt i sykehistorier, og deltar interaktivt i oppfølgingen og legemiddelhåndteringen til pasienter/brukere. Du lærer om ansvar, inntaksregler, kontollrutiner, observasjoner og tiltak. Du får også lære om noen av de vanligste sykdommene blant brukere av kommunehelsetjenesten, slik at du bedre kan forstå aktuelle problemstillinger, og gjøre gode relevante observasjoner. En tilleggsgevinst er at du lærer å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige oppslagsverk. Det bør du fortsette å gjøre i jobben din, etter kurset.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen til pasienten
 • Legemiddelformer og riktig administrering
 • Prinsipper ved inntak av legemidler
 • Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Bruk av Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok
 • Dokumentasjon og avvikshåndtering
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt
 • Farmakokinetikk, og hindre for legemiddelopptak
 • Knusing og deling av tabletter
 • Behandlingsmål
 • Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
 • Interaksjoner

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Godkjenning - medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.