Matomsorg og ernæringstiltak (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Du lærer generelle råd om kosthold, som kan brukes av de fleste. Deretter kartlegging, forebygging og behandling av underernæring, med spesiell fokus på eldre.

 • Sist endret: 4/25/2018
 • Sist revidert: 4/25/2018

Eldre og syke med hjemmesykepleie eller i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Dersom ernæringsproblem identifiseres på et tidlig stadium, kan utgiftene for helsetjenesten reduseres, samtidig som mange eldre får den hjelpen de trenger slik at de kan bo lengre i eget hjem.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor institusjon, slik at pleiepersonellet blir i stand til å identifisere personer i ernæringsmessig risiko, og iverksette enkle tiltak på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.

Faglig forankring og godkjenning

Forankret i nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Kosthåndboken, ernæringstrappen og relevante NEL-artikler.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Kvalitetssikret av rådgivende ernæringsfysiolog med master i samfunnsernæring.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin. 

Eksempel på tema i kurset

 • kkelhullkost, standardkost og generelle kostråd
 • Vurdering av risiko for underernæring
 • Kartlegging av kostvaner, vurdering av matinntak i forhold til behov
 • Observasjon og vurdering av tiltak mot bakenforliggende årsaker til ernæringsproblem
 • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen
 • Dokumentasjon

  Hvorfor ta kurset?

  Underernæring får ofte utvikle seg fordi problemet ikke blir identifisert, mens tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. For å styrke ernæringsarbeidet i og utenfor helseinstitusjonene må pleierne ha oppdatert og anvendbar kunnskap og kompetanse. I Nasjonale retningslinjer settes fokus på noen enkle men viktige tiltak som vi har med her:

  • Vurdere ernæringsmessig risiko
  • Gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling
  • Dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal
  • Videreformidle dokumentasjon 

  Lykke til!


  NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

  Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

  Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.