Matomsorg og ernæringstiltak (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Du lærer generelle råd om kosthold, som kan brukes av de fleste. Deretter kartlegging, forebygging og behandling av underernæring, med spesiell fokus på eldre.

  • Sist endret: 4/25/2018
  • Sist revidert: 4/25/2018

Eldre og syke med hjemmesykepleie eller i sykehjem skal vurderes for ernæringsmessig risiko. Dersom ernæringsproblem identifiseres på et tidlig stadium, kan utgiftene for helsetjenesten reduseres, samtidig som mange eldre får den hjelpen de trenger slik at de kan bo lengre i eget hjem.

Eksempel på kursinnhold

  • Generelle råd om kosthold
  • Vurdering av risiko for underernæring
  • Screening og kartlegging av kostvaner i brukers hjem
  • Vurdering av matinntak i forhold til behov
  • Dokumentasjon
  • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og kvalitetssikret av personell med spesialkompetanse innen samfunnsernæring. Innholdet i kurset er basert på Nasjonale faglige retningslinjer, Kosthåndboken, Bærum kommune sin videosamling "Nok og riktig mat", og relevante NEL-artikler som du får gratis tilgang til via lenker i kurset.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

Tilsvarende kurs for sykepleiere er godkjent av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som merriterende med totalt 5 timer, som et ledd i NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.