Observasjonskompetanse (5 timer)

Pris for privatperson: 475,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


omsorg

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Samhandlingsreformen krever et kompetanseløft hos pleiepersonell i kommunehelsetjenesten. Med observasjonskompetanse mener vi oppmerksom iakttagelse av pasienten i den hensikt å innhente data om helsetilstanden. Hvis en konkret observasjon skal si noe om helsetilstanden til pasienten, må den kobles sammen med fagkunnskap.

 • Publisert: 1/22/2015

Med observasjonskompetanse mener vi oppmerksom iakttagelse av pasienten i den hensikt å innhente data om helsetilstanden. Hvis en konkret observasjon skal si noe om helsetilstanden til pasienten, må den kobles sammen med fagkunnskap.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Sykdomslære
 • Fall blant eldre: Forebygging og viktige observasjoner etter fall
  • Bevisstløs person, kronisk subduralt hematom, hjernerystelse, Glasgow Coma Scale
 • Vitale tegn
  • Puls, blodtrykk, respirasjon og temperatur
 • Mental forvirring
  • Kognitiv svikt, demens og samtykkekompetanse, observasjoner ved mistanke om hjerneslag, feber, UVI, depresjon hos eldre
 • Aktuelle observasjoner og hvordan de utføres
  • Respirasjon og sirkulasjonssystemet
 • Allmenntilstand og helsesvikt hos eldre
  • Kjennetegn, ernæring, dehydrering, veiing, observasjonskompetanse og rapport

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon:

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.