Samtykkekompetanse (2 timer)

Pris for privatperson: 350,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Informasjon om helsehjelp

Hva er et gyldig samtykke, og hvem er samtykkekompetente?

  • Publisert: 24.06.2016

Helsehjelp kan etter hovedregelen bare gis med pasientens samtykke, men hva om pasienten ikke kan samtykke? Når skal samtykkekompetansen vurderes, hvem skal vurdere den og hvordan? Kurset gir deg en innføring i dette viktige temaet. Klikk på start så er du i gang. Du får veiledning etterhvert....

Eksempler på tema som gjennomgås

  • Lovverket og ditt juridiske ansvar
  • Pasientens selvbestemmelsesrett
  • Krav til et gyldig samtykke
  • Noen unntak fra samtykkekravet
  • Informasjon og vurdering av samtykkekompetansen

Faglig forankring

Kurset er forankret i norsk lovverk: Pasient og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.