Samtykkekompetanse (2 timer)

Pris for privatperson: 350,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Informasjon om helsehjelp

Hva er et gyldig samtykke? Hvem er samtykkekompetente? Hvem kan vurdere dette, og hvordan?

  • Sist endret: 10/8/2019
  • Sist revidert: 10/8/2019

Læringsmål og kvalifikasjoner

Helsepersonell har et juridisk ansvar og må vite hvilke lover og regler som gjelder i utøvelsen av yrket. Helsehjelp kan som hovedregelen bare gis med pasientens samtykke, men hva er samtykkekompetanse? Hvilke krav stilles til et gyldig samtykke? Hva om pasienten ikke kan eller ikke vil samtykke? Når skal samtykkekompetansen vurderes, hvem skal vurdere den og hvordan? Hva er ditt ansvar?

Kurset gir deg en innføring i dette viktige temaet, slik at du kan møte pasienter og brukere .

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

Kursdeltakere forteller oss at de er svært fornøyd med våre kurs:

  • "Mye kunnskap på en oversiktlig, enkel måte. Et godt system!"
  • "Liker måten det er lagt opp på, i form av tester underveis så en får reflektert med en gang over det en har lært. Da sitter kunnskapen bedre."
  • "Det er enkelt å finne fram, selv for en som ikke er flink med data. Jeg fikk god mestringsfølelse underveis.""

Eksempler på tema som gjennomgås

  • Lovverket og ditt juridiske ansvar
  • Pasientens selvbestemmelsesrett
  • Krav til et gyldig samtykke
  • Noen unntak fra samtykkekravet
  • Informasjon og vurdering av samtykkekompetansen

Faglig forankring og godkjenning

Kurset er forankret i norsk lovverk: Pasient og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, relevante forskrifter og rundskriv.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Helseinformatikk as (NEL).

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.