Tvungen somatisk helsehjelp (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Oppdatert og revidert 27 mars 2023.

Hva gjør du når pasienten motsetter seg helsehjelpen, men mangler innsikt og forståelse for egen situasjon?

Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A regulerer muligheten for å kunne gi helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, som motsetter seg helsehjelpen. Derimot, om en pasient avfinner seg med helsehjelpen i en eller annen form for aksepterende atferd, er det reglene i kapittel 4 i samme lov, som gjelder. Dette kurset bygger videre på kurset Samtykkekompetanse, og forutsetter at du kjenner bestemmelsen i pbrl. kap. 4.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Den samtykkekompetente pasienten.
 • Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4 A.
 • Nødvendig helsehjelp, risiko for vesentlig helseskade.
 • Vilkår for bruk av tvang.
 • Saksbehandlingsregler
 • Tillitsskapende tiltak.
 • Når omsorg blir tvang.
 • Omsorgsmakt
 • Tilbakeholdelse i institusjon.
 • Varslings- og lokaliseringssystemer.
 • Formelt vedtak.
 • Avslutning av tvangsvedtak.

Faglig forankring

Kurset er forankret i norsk lovverk, blant annet pasient og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv. Materiale utarbeidet av Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, har vært en viktig kilde i tolkningen av lovverket.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaktør i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.