Tvungen somatisk helsehjelp (5 timer

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Pasient som ikke vil ha medisin

Hva gjør du når pasienten motsetter seg helsehjelpen, men mangler innsikt og forståelse for egen situasjon?

 • Sist endret: 11/9/2020
 • Sist revidert: 11/9/2020

Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A regulerer muligheten for å kunne gi helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, som motsetter seg helsehjelpen. Derimot, om en pasient avfinner seg med helsehjelpen i en eller annen form for aksepterende atferd, er det reglene i kapittel 4 i samme lov, som gjelder. Dette kurset bygger videre på kurset "Samtykkekompetanse", og forutsetter derfor at du kjenner bestemmelsen i pbrl. kap. 4.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Den samtykkekompetente pasienten.
 • Pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4 A.
 • Nødvendig helsehjelp, risiko for vesentlig helseskade.
 • Vilkår for bruk av tvang.
 • Saksbehandlingsregler
 • Tillitsskapende tiltak.
 • Når omsorg blir tvang.
 • Omsorgsmakt
 • Tilbakeholdelse i institusjon.
 • Varslings- og lokaliseringssystemer.
 • Formelt vedtak.
 • Avslutning av tvangsvedtak.

Faglig forankring

Kurset er forankret i norsk lovverk, blant annet pasient og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv. Materiale utarbeidet av Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, har vært en viktig kilde i tolkningen av lovverket.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaktør i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.