Generell legemiddelhåndtering (4 timer )

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Et praksisrelevant e-læringskurs fra Norsk Helseinformatikk as (NHI). Få en generell oppfriskning og lær mer etter grunnkurs i legemiddelhåndtering.

Revidert og oppdatert 21.02.2023.

Dette kurset er ett blant flere oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering som du kan velge etter grunnkurset. I denne utgaven har vi redusert bruken av lenker og gjort en stor del av pensum lettere tilgjengelig på sidene i selve kurset. Hvis det ser ut som om kurset har mer tekst enn tidligere utgaver, er dette årsaken. Vi har ogå tilrettelagt for de nysgerrige i avsnittene Vil du vite mer? Referanser finnes på siste side i hvert kapittel.

Læringsmål

Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Kursdeltager skal: 

 • Kjenne sitt ansvar: Sørge for en trygg legemiddelhåndtering ved å følge sikre rutiner for kontroll, kommunikasjon og samhandling. Forstå hvorfor det er viktig å kontakte nærmeste ansvarlig pleier, leder eller lege hvis det har skjedd et avvik i legemiddelhåndteringen.
 • Kjenne betydningen av forskjellige begrep innen legemiddellære. Ha generell kunnskap om opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler i kroppen.
 • Ha kunnskap om forskjellige legemiddelformer, hensyn som tas ved valg av legemiddelform.
 • Være i stand til å skaffe seg mer og pålitelig informasjon om legemidler de deler ut til pasienter, og bruke Felleskatalogen for å kontrollere at legemidlene de deler ut inntas på riktig måte.
 • Ha kunnskap om bivirkningsgrupper og være i stand til å skaffe seg informasjon om vanlige og sjeldne bivirkninger hos det enkelte preparat. Vite hvilke situasjoner som øker risikoen for interaksjoner mellom legemidler.

Klinisk fagstige: Kurset er godkjent av Fagforbundet som tellende med 4 timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeidere og øvrige helsefaglige personellgrupper. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 • "Jeg har et mye større læringsutbytte av dette kurset enn det vi tidligere hadde i auditoriet på sykehuset. Det er flott at man får vite hva man har svart galt på med én gang, og hva det riktige svaret er. Ikke minst kan man ta kurset når man har tid.”
 • “Det var bare mye bedre enn jeg hadde forestilt meg. Det var vanskelig å stoppe når jeg først var i gang!"
 • “Kurset var lettlest og godt å komme gjennom, selv om jeg ikke er ekspert på data. Mye bedre dette enn vanlig undervisning – interessant!"

(Tilbakemeldinger fra anonymt spørreskjema etter endt kursgjennomgang) 

Faglig forankring og godkjenning

Forankret i faglige retningslinjer, relevant lovverk, rutiner for trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), etablert fagkunnskap og praksis. Referanser i hvert kapittel.

Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Eksempel på tema i kurset

Generell legemiddellære og legemiddelhåndtering, knyttet opp mot eksempler fra praksis. Det er særlig fokus på brukere med hjerte- og karsykdom, kontrollrutiner, avvik og bivirkninger.

 • Ansvar for legemiddelhåndtering.
 • Kontrollrutiner og avvik.
 • Inntaksregler
 • Farmakokinetikk (absorpsjon, distribusjon, og eliminasjon av legemidler).
 • Hvordan legemidler virker.
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter.
 • Bivirkninger og interaksjoner.
 • Observasjoner og rapport.
 • Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen.

Hvorfor ta oppfriskningskurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling, slik at vi kan gi pasienten pleie og behandling basert på den beste kunnskapen vi har.

Vi anbefaler å gjennomføre oppfriskning i legemiddelhåndtering hvert år. Velg kurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere for å utvide din kompetanse.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse vurderes individuelt ut fra formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres. I dette kurset vil kursdeltagers kunnskap bli testet og vurdert kontinuerlig i hvert kapittel. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for fornyet godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.