Generell legemiddelhåndtering (4 timer)

Pris for privatperson: 375,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Assistenter_legemiddelhaandtering

Praksisrelevant oppfriskningskurs der kursdeltager får repetere og lærer mer om legemidler og legemiddelhåndtering.

 • Sist endret: 3/14/2019
 • Sist revidert: 3/14/2019

Kurset er utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Med dette oppfriskningskurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser om vedlikehold av kunnskapen. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Vi fokuserer på nøyaktighet og kontroll, som er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en viktig del av arbeidsoppgavene.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Legemiddelhåndtering og ansvar
 • Kontrollrutiner
 • Inntaksregler
 • Når det skjer feil
 • Hva som skjer med legemidlet i kroppen
 • Hvordan legemidler virker
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter
 • Bivirkninger
 • Interaksjoner
 • Observasjoner og rapport
 • Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og relevant lovtekst.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.