Legemiddelhåndtering ved diabetes (4 timer)

Pris for privatperson: 380,- eks. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_diabetes

Et kurs for å sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter med diabetes

 • Sist endret: 9/19/2017
 • Sist revidert: 9/19/2017

Dette kurset passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Eksempel på tema i kurset

 • Relevante lovbestemmelser
 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Forebygging av senkomplikasjoner
 • Blodglukosesenkende midler
 • Inntaksregler
 • Effekter og bivirkninger
 • Observasjoner og vurderinger
 • Blodsukkermåling og insulinbehandling
 • Injeksjonsteknikk
 • Stikkskader

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på Nasjonale faglige retningslinjer, relevant lovverk, Felleskatalogen, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), nhi.no.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Tilsvarende kurs utviklet for sykepleiere er godkjent av Norsk Sykepleieforbund, med tellende poeng for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.