Legemiddelhåndtering ved diabetes (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 04.11.2022.

Oppfølging, behandling og legemiddelhåndtering til pasienter med diabetes type 1 og diabetes type 2. 

Læringsmål

 • Ha nødvendig kunnskap om diabetes type 1 og diabetes type 2, inkludert symptomer, diagnose, behandlingsmål, akutte komplikasjoner og forebygging av senskader.
 • Kunne utføre forsvarlig legemiddelhåndteringen til pasienter med diabetes.
 • Ha kunnskap om blodglukosesenkende behandling med tabletter og sikre rutiner for måling av blodglukose, administrering av insulin.
 • Gjenkjenne symptomer på høyt og lavt blodsukker, forstå når situasjonen er så alvorlig og det er nødvendig å innhente hjelp fra annet kvalifisert helsepersonell, eventuelt tilkalle ambulanse.
 • Kjenne prosedyren for tiltak ved stikkuhell med sprøyter på helsepersonell.

Eksempel på tema i kurset

 • Sykdomslære
 • Oppfølging av pasienter med diabetes type 1.
 • Oppfølging av pasienter med diabetes type 2.
 • Akutte komplikasjoner og senskader.
 • Forebygging av senkomplikasjoner.
 • Blodsukkermåling
 • Blodglukosesenkende midler.
 • Oppbevaring og holdbarhet.
 • Inntaksregler, virkninger og bivirkninger.
 • Insulinbehandling og injeksjonsteknikk.
 • Behandlingsmål
 • Stikkskader

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og faglig forankret i nasjonale faglige retningslinjer, forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Felleskatalogen og annen relevant faglitteratur.

Kvalitetsikring og godkjenning

Kurset er kvalitetssikret av diabetessykepleier Harriet Selle ved Diabetesklinikken Trondheim.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.