Legemidler, rus og psykiatri (4 timer)

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Substitusjonsbehandling.JPG

[imported]

Nira blir kjørt i ambulanse til akuttmottaket etter å ha injisert urent stoff i årene, Arne har vært alkoholiker i mange år, mens Marit er plaget av angst, røyker hasj og misbruker benzodiazepiner. Alle får oppfølging av kommunen, og du skal bistå dem innen legemiddelhåndtering ......

 • Sist endret: 7/16/2012

Kurset er laget for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Relevante legemidler og legemiddelgrupper:
  • Narkotiske stoffer
  • Opioider og legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Alkoholmisbruk, komplikasjoner og rehabilitering
  • Schizofreni og angst
  • Pankreatitt
  • Leverskade
  • Diabetes
 • Legemiddelformer
  • Inntaksregler
  • Tabletter og kapsler, knusing og deling
  • Subkutan injeksjon med Fragmin/Klexane
  • Andre
 • Multidose og kontrollrutiner ved utdeling
 • Flere relevante tema:
  • Sykdomslære og behandlingsmål
  • Avhengighet
  • Toleanseutvikling
  • Overdose
  • Abstinens
  • Bivirkninger
  • Resistens
  • Halveringstid
 • Smitte og oppfølging av stikkskader på helsepersonell
 • Taushetsplikt, pasientrettigheter og samhandling mellom helsepersonell

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-9/2008
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.