Legemidler ved hjerte-kar sykdom (4 timer)

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Hjertesykdom

Du er hjemme hos Lie når han plutselig får et anginaanfall. Han legger en nitro under tunga. Hvor lang tid tar det før den begynner å virke? Hvordan kan du hjelpe? Hva skal du observere? Rapportere? .....

 • Sist endret: 5/15/2019

Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Eksempel på tema som gjennomgås

Sykdomslære, observasjoner og legemidler ved angina pectoris, hjerteinfarkt og atrieflimmer

 • Virkninger og bivirkninger
 • Forventet effekt; Hva gjør man når nitro ikke virker?
 • Observasjon og rapport av brystsmerter
 • Legemiddeleformer
 • Interaksjoner
 • Legemidler og næringsstoffer
 • Inntaksregler, knusing og deling av tabletter
 • Kontrollrutiner
 • Oppslagsverk for legemidler
 • Noe relevant lovverk og avviksrapportering

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-9/2008
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.