Legemiddelhåndtering ved hjerte- og kar sykdom (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Oppfriskningskurs - 5 timer

Målgruppe: Helsefagarbeider

Sist revidert og publisert 15 juni 2023.

Formålet med kurset

Sikre legemiddelhåndteringen og oppfølgingen av pasienter med hjerte- og karsykdom. Innholdet er basert på relevant lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, medisinske oppslagsverk som Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Kjenne relevant lovverk og eget ansvar i forbindelse med legemiddelhåndtering, kontrollrutiner og dobbeltkontroll.
 • Ha kunnskap om risikofaktorer for høyt blodtrykk, medikamentell behandling, behandlingsmål, bivirkninger og relevante observasjoner.
 • Ha kunnskap om sykdomslære og behandling av hjerte- og karsykdommer som aterosklerose, angina pectoris, hjerteinfarkt, atrieflimmer, hjerneslag, dyp venetrombose og lungeemboli.
 • Kunne administrere nitroglycerin ved anginaanfall, og andre legemidler mot koronarsykdom på en trygg måte. 
 • Kjenne viktige observasjoner, tegn på alvorlig sykdomsutvikling og vite når man må innhente hjelp fra sykepleier eller lege.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Risiko for hjerte- og karsykdom.
  • Høyt blodtrykk (hypertensjon).
  • Risikofaktorer, behandling og behandlingsmål.
  • Legemiddelgrupper, bivirkninger og observasjoner.
 • Hjerte- og karsykdom
  • Sykdomslære
  • Aterosklerose, angina pectoris, ustabil angina (akutt koronarsyndrom).
  • Behandlingsmål
  • Akutte undersøkelser og behandling.
  • Observasjoner og forebygging av stenttrombose (blodpropp) etter PCI.
  • Administrering av nitroglycerin og andre legemidler ved koronarsykdom.
  • Hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjerneslag.
  • Dyp venetrombose og lungeemboli.
 • Lov og regelverk
  • Repetisjon av relevante lover og forskrifter.
  • Legemiddelhåndteringsprosessen
  • Kontrollrutiner og dobbeltkontroll.
  • Utdeling
  • Delegering av oppgaver.

Beslutningsstøtte for leder

Kurset skal bidra til å sikre tilstrekkelig individuell kompetanse hos helsepersonell som yter helsehjelp, slik at legemiddelhåndteringen i virksomheten kan utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Faglig forankring og godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet er basert på relevant lovverk, nasjonale faglige retningslinjer, medisinske oppslagsverk som Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.