Legemidler ved hjerte-kar sykdom (4 timer)

Pris for privatperson: 380,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_hjertekar

Du er hjemme hos Lie når han plutselig får et anginaanfall. Han legger en nitro under tunga. Hvor lang tid tar det før den begynner å virke? Hvordan kan du hjelpe? Hva skal du observere? Rapportere? .....

 • Sist endret: 16.07.2012

Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Eksempel på tema som gjennomgås

Sykdomslære, observasjoner og legemidler ved angina pectoris, hjerteinfarkt og atrieflimmer

 • Sykdomslære og behandlingsmål
 • Observasjon av brystsmerter, rapport
 • Virkninger og bivirkninger 
 • Forventet effekt; Hva gjør man når nitro ikke virker?
 • Legemiddeleformer
 • Interaksjoner
 • Legemidler og næringsstoffer
 • Inntaksregler, knusing og deling av tabletter
 • Kontrollrutiner
 • Oppslagsverk for legemidler
 • Noe relevant lovverk og avviksrapportering

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering og IS-9/2008
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.