Avføringsendringer (12 poeng – 3300,- inkl. mva)

Lege_avforingsendringer

Avføringsforstyrrelser er en vanlig problemstilling i allmennpraksis.

  • Sist endret: 11/23/2018

Avføringsforstyrrelser er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. Symptomet kan skjule en lang rekke diagnoser fra trivielle til livstruende sykdommer. Kurset gir deg en oppdatering på utredningen av avføringsforstyrrelser og behandlingen av de viktigste underliggende sykdommene.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 12 poeng (timer), men tatt i kombinasjon med vårt kurs om dyspepsi (8 poeng) og/eller magesmerter hos barn (10 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.) Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:

  • Avføringsforstyrrelser + dyspepsi: 20 poeng
  • Avføringsforstyrrelser + magesmerter hos barn: 22 poeng
  • Avføringsforstyrrelser + dyspepsi + magesmerter hos barn: 30 poeng
  • Dyspepsi + magesmerter hos barn: 18 poeng

De seks pasientene du møter i kurset skal utredes og behandles. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved avføringsforstyrrelser, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer avføringsforstyrrelser, kan det være nyttig å studere symptomartiklene om kronisk diaré og blod i avføringen før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Kurt Krogh, Ingard Løge og Tor André Johannessen.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.