Emnekurs i endokrinologi (20 poeng – 5136,- inkl. mva)

Klinisk emnekurs i endokrinologi

Kurset gir en gjennomgang av de hyppigste endokrine tilstandene som allmennlegen kan møte.

 • Sist revidert: 18/12/2023

I dette kliniske emnekurset fordyper vi oss i følgende sykdommer:

 • Hypotyreose
 • Hypertyreose
 • Overvekt og fedme
 • Osteoporose
 • Type 1-diabetes
 • Type 2-diabetes
 • Seinkomplikasjoner til diabetes

Kurset er godkjent av Legeforeningen som tellende klinisk emnekurs i endokrinologi med 20 poeng (timer) i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. 

Metode

Dette kliniske emnekurset er problembasert og interaktivt. Kurset består av kasuistikker/sesjoner, en om hver av de overnevnte problemstillingene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85 prosent korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når den enkelte oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskår. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs.

Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av voksne pasienter som presenterer seg med symptomer på endokrine tilstander, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av de ulike diagnosene.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

 • ALM 023: Symptomer og sykdommer – uselektert populasjon
 • ALM 039: Problemløsning og beslutningstaking
 • ALM 056: Evidensbasert kunnskap - ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning
 • ALM 057: Vurdere subjektive symptomer
 • ALM 058: Undersøkelser og praktiske ferdigheter - selektere i forhold til tids- og ressursbruk
 • ALM 059: Diagnostiske tester i uselektert populasjon - indikasjon, kontraindikasjon og nytte
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre
 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset tar utgangspunkt i NEL-artikler, samt en rekke eksterne kilder som er angitt med lenker i teksten. Vi anbefaler at du bruker NEL i oppgaveløsningen. 

Kurset er utviklet av Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og sjefsredaktør av NEL, og Bjørn Olav Åsvold, endokrinolog ved St. Olavs hospital og professor i epidemiologi ved NTNU.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.