Gastroenterologi, voksne og barn (30 poeng – 6350,- inkl. mva)

 

Lege_avforingsendringer

Gastroenterologi, voksne og barn

Magetarmsykdommer i øvre og nedre del av fordøyelseskanelen er vanlige i allmennpraksis.

  • Sist revidert: 02.03.2023

Symptomer, tegn og sykdommer i forøyelseskanelen er hyppige i allmennpraksis. Mageplager kan skjule en lang rekke diagnoser fra trivielle til livstruende sykdommer. Kurset gir deg en oppdatering på utredningen av tilstander i øvre og nedre del av fordøyelsesystemet, og behandlingen av de viktigste underliggende sykdommene. Kurset omhandler også ulike tilstander som medfører magesmerter hos barn.

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i gastroenterologi av Legeforeningen med 30 poeng (timer) i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin.

Du møter en rekke pasienter i kurset. Disse skal utredes og behandles. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk innenfor gastroenterologi, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

NB! Dette kurset overlapper med kursene Dyspepsi, Avføringsendringer og Magesmerter hos barn i faglig innhold. Du vil derfor ikke få godkjent poeng for disse kursene i tillegg til dette.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av voksne pasienter som presenterer seg med avføringsforstyrrelser eller dyspepsi, noe som leder frem til en grundig gjennomgang av sykdommer som magesår, funksjonell dyspepsi, reflukssykdom, gallestein, irritabel tarm, divertikulitt, Crohns sykdom, ulcerøs kolitt, cøliaki, kolorektal kreft.

Kurset omhandler også tilstander hos barn som funksjonelle magesmerter, obstipasjon, cøliaki, laktoseintoleranse, gastroenteritt, gastroøsofageal reflukssykdom og Crohns sykdom hos barn.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre
  • ALM 080: Fysiologiske og epidemiologiske forhold, spesielle sykdomsuttrykk - faser i livet

Faglig forankring

Innholdet i kurset er i hovedsak basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med gastroenerologiske symptomer, kan det være nyttig å studere relevante symptomartikler i NEL før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Kurt Krogh, Ingard Løge og Tor André Johannessen.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.