Klinisk beslutningslære (15 poeng – 4290,- inkl. mva)

 

No title

Klinisk beslutningslære - til pasientens beste

Hvordan sikre at dine pasienter får "evidence-based" diagnostikk og behandling.

  • Sist endret: 7/21/2016

Klinisk beslutningslære er den prosessen hvor vi bestemmer hvem som behøver hva, når. Det handler om beslutninger som tas i møte med pasienten. Ofte er dette en nokså subjektiv prosess hos legen, men den er sjelden vilkårlig. Enhver kliniker samler sine data om pasienten og bygger opp argumenter for en bestemt sykdom eller behandling basert på sin tolkning av "fakta". Sikkerheten i klinikerens beslutninger avhenger av måten data samles inn på og hvordan de vurderes. Det er mange måter å anvende diagnostiske og terapeutiske strategier på i forhold til en bestemt pasient, men det er også kliniske problemstillinger som er entydige og som skal håndteres på en bestemt måte, for eksempel ved et åpenbart hjerteinfarkt. Likevel, ofte foreligger usikkerhet. Legen må forholde seg til odds, vurdere den relative sjansen for at en pasient har eller ikke har en bestemt sykdom. Medisinen er sjelden svart/hvit, 100% versus 0%. Beslutninger blir tatt ut fra ulike grader av usikkerhet. Dette kurset handler om usikkerheten i medisinen, hva det innebærer og hvordan vi kan forholde oss til det.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter med 15 poeng (timer), og er i tillegg godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen av allmennleger med 15 poeng (timer).

Kurset er delt opp i syv selvstendige sesjoner. Det er et problembasert kurs som består av kliniske vignetter, teoretisk stoff og en lang rekke oppgaver der du skårer poeng ved riktig svar og taper poeng ved gale svar. For å bestå en sesjon, må du ha minimum 85% korrekte svar.

Siden klinisk beslutningslære ofte dreier seg om å beregne sannsynligheter, inneholder kurset mange regneoppgaver. Matematikken er enkel, men det vil vel være nyttig å ha en kalkulator for hånden.

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.
 

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler og lærebøker i klinisk epidemiologi. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Relevante artikler er listet opp for hver sesjon. Det kan være nyttig å lese gjennom disse artiklene før du starter å løse oppgavene.

Læringsmål:

·         ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon

·         ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

·         ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging  

·         ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse

 

·         ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

 

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen. Professor Terje Johannessen hadde ansvaret for undervisningen i klinisk beslutningslære i medisinstudiet i Trondheim i 15 år.

Referanser

  • Sackett KL, Haynes RB, Guyatt GH, Turwell P. Clinical Epidemiology. A basic science for clinical medicine. Little, Brown and Company, Boston, 1991.
  • Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Clinical Epidemiology. The essentials. Wolters Kluwer, Philadelphia, 2014.

© 2018 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.