Magesmerter hos barn (10 poeng – 3410,- inkl. mva)

 

Lege_Magesmerter_barn

Magesmerter hos barn

Bak magesmerter hos barn skjuler det seg et mangfold av mulige diagnoser.

 • Sist endret: 5/4/2020
 • Sist revidert: 5/4/2020

Bak magesmerter hos barn skjuler det seg et mangfold av mulige diagnoser. Hvordan bør du utrede disse barna, hvilke diagnoser bør du vurdere og hvordan behandler du de ulike underliggende sykdommene?

Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 10 poeng (timer), men tatt i kombinasjon med vårt kurs om avføringsforstyrrelser (12 poeng) og/eller dyspepsi (8 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.) Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:

 • Magesmerter hos barn + dyspepsi: 18 poeng
 • Magesmerter hos barn + avføringsforstyrrelser: 22 poeng
 • Avføringsforstyrrelser + dyspepsi + magesmerter hos barn: 30 poeng
 • Dyspepsi + avføringsforstyrrelser: 18 poeng

Magesmerter hos barn er et kurs som består av syv kasuistikker. Du skal utrede og behandle disse pasientene. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved magesmerter hos barn, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Læringsmål

 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
 • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
 • ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden barna i kasuistikkene presenterer seg med langvarige magesmerter, kan det være nyttig å studere symptomartiklene om residiverende magesmerter hos barn, kronisk diaré hos barn og akutte magesmerter hos barn før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av Kurt Krogh, spesialist i barnesykdommer;  og Tor André Johannessen, Terje Johannessen og Ingard Løge - alle NEL-redaktører.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.