Skulderlidelser (15 poeng – 4290,- inkl. mva)

 

Lege_skulderlidelser

Skulderlidelser - klinisk emnekurs for leger

Skulderlidelser er vanlige i allmennpraksis.

  • Sist endret: 08.06.23
  • Sist revidert: 08.06.23

Skulderlidelser er vanlige i allmennpraksis. Men hvor god er du til å diagnostisere de ulike skulderlidelsene? Har du drillet inn en god undersøkelsesteknikk? Kan du skille tendinopatier fra akutt bursitt, kapsulitt, rotatorcuffskade og AC-ledd skade? Og hva med de ulike tendinopatier - hva er forskjellen på funnene ved en supraspinatus versus en infraspinatus tendinopati? Det kan være vanskelig å skille mellom ulike tendinitter i skulderen, men en fullstendig og systematisk undersøkelse styrker muligheten. 

En fullstendig undersøkelse har en diagnostisk verdi, men det øker også gleden av å være terapeut og gir pasienten en ekstra trygghet og lindring i så måte. En forenklet undersøkelse kan være tilstrekkelig i mange tilfeller, men man reduserer muligheten til å fange opp diagnoser som ikke er typiske skulderlidelser. En fullstendig systematisk undersøkelse vil – når innøvd – være rask å utføre (få minutter) og vil være nyttig m.t.p. differensialdiagnoser.

Det finnes et repertoar av relevante behandlinger - men når skal du se det hele an, ev. behandle med NSAID eller sette kortisoninjeksjon? Og hvilke treningsøvelser bør du anbefale?

Alt dette og mye mere vil du få oppfrisket og drillet inn i vårt e-læringskurs om "Skulderlidelser". Det er et interaktivt, multimedia kurs med teoretisk stoff, videodemonstrasjoner, 9 kasuistikker, kunnskapstester og oppgaveløsning. Du må jobbe deg gjennom kurset, være aktiv. Det fremmer læring.

Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i videreutdanningen og klinisk emnekurs i etterutdanningen i allmennmedisin av Legeforeningen, og det gir 15 kurspoeng.

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.
 

 

Faglig forankring

E-læringskurset om skulderlidelser bygger på NEL-artikkelen om skuldersmerter og de øvrige artiklene som det er direkte lenker til når du kommer inn i kurset, og som dreier seg om spesifikke skuldertilstander.

Læringsmål:

·         ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon

·         ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

·         ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging  

·         ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse

·         ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten

·         ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan

·         ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre 

 

Ansvarlige for kurset er fysioterapeut Stig Fossum og  lege Tor André Johannessen. Andre sentrale bidragsytere er Terje Johannessen (professor i allmennmedisin), Ingard Løge (spesialist i allmennmedisin ) og Bendik Johannessen (fysioterapeut).

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.