Søvn og insomni (15 poeng – 3800,- inkl. mva)

Kurset tar for seg ny kunnskap om søvn og anbefalt behandling av søvnproblemer.

  • Publisert: 2/25/2020

Søvn og insomni - klinisk emnekurs i insomni og søvnforstyrrelser

Det skrives stadig om søvn i media og ikke alt er like presist. Langvarige problemer med insomni behandles best med ikke-medikamentelle tiltak - først og fremst søvnrestriksjon og stimulus-kontroll.

Det er med kognitiv atferdsterapi for søvnvansker som med all kognitiv behandling - tilstrekkelig bakgrunnskunnskap må til om behandlingen skal bli god og effektiv. Pasienten trenger støtte og overbevisning for å holde det gående gjennom krevende (for pasienten) behandling. Kurset illustrerer flere ulike ikke-medikamentelle fremgangsmåter som kan bedre søvnen. Det tar for seg fordeler, begrensninger og utfordringer ved de ulike behandlingsstrategiene - også ved medikamentell behandling.

Over halvparten av pasientene som søker hjelp hos allmennlege uavhengig av årsak, plages av samtidig dårlig søvn, noe som forverrer en rekke andre sykdommer. Kurset gir deg ny og nyttig kunnskap om søvn og søvnløshet, kunnskap som vi tror vil gi pasientene bedre behandling og deg større tilfredshet i rollen som terapeut.

Kurset består av fem kasuistikker som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til søvn og søvnløshet. Hver kasuistikk består av en rekke spørsmål vedrørende relevante problemstillinger knyttet til insomni og behandling av denne - f.eks. regler knyttet til førerkort, anbefalinger for nedtrapping av vanedannende medikamenter og mest av alt - hvordan gi god behandling uten å benytte medikamenter. En utdypende forklaring følger etter spørsmålet. At spørsmålet kommer før man får informasjonen som trengs for å besvare spørsmålet, gjør at man er mer forberedt på informasjonen som kommer - og kunnskapen huskes bedre i etterkant. På grunn av dette vil det være vanskelig å bestå kasuistikkene ved første forsøk, men gjennomgang nummer to vil både øke læringseffekten og gå raskt. Første del av kurset vil kreve mest tid.

Det er knyttet poeng til hvert spørsmål, og spørsmålene er vektet slik at de mindre relevante spørsmålene gir færre poeng enn de med klinisk relevans. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% av maksimalt oppnåelige poeng i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta den aktuelle kasuistikken om igjen.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 15 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Faglig forankring. Kurset er utviklet av lege og redaktør i NEL Tor André Johannessen og kvalitetskontrollert og utdypet av professor dr. med. Bjørn Bjorvatn - leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, Haukeland Universitetssykehus.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.