Trygdemedisin (15 poeng – 3990,- inkl. mva)

Dette kurset gjør rede for nåtidig faglig og etisk grunnlag for å forstå og gjøre en god trygdemedisinsk jobb. Det gir svar på følgende spørsmål som du selv kan ha stilt deg i din trygdemedisinske virksomhet:

 • Hvordan kan jeg praktisere i sakkyndighetsrollen overfor mine egne pasienter?
 • Hva det vil si å gjøre en funksjonsevnevurdering – opp mot arbeid?
 • Hva er skjønn for noe?
 • Hvordan kan jeg støtte pasientens medbestemmelse?
 • Hvordan kommuniserer jeg med arbeidsgiveren?
 • Hvilke pasient-ressurser er det viktige å være oppmerksom på?
 • Hvordan kan det være rom for empati, respekt og pasientens deltakelse?
 • Hva er gode faglige måter å utforme legeerklæring på?

Kurset er godkjent av Legeforeningen for:

 • Allmennmedisin, som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen av allmennleger med 15 poeng
 • Samfunnsmedisin, som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med 15 timer
 • Arbeidsmedisin, som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning med 15 timer
 • Psykiatri for spesialistenes etterutdanning med 15 timer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering for spesialistenes etterutdanning med 15 timer

Kurset består av trygdemedisinske kasuistikker, teoretisk stoff og en rekke oppgaver der du skårer poeng ved riktig svar og taper poeng ved gale svar. For å bestå en sesjon, må du ha minimum 75% korrekte svar.

Målgruppe: Fastleger og rådgivende leger, samfunns- og arbeidsmedisinere, dessuten interesserte leger i alle kliniske spesialiteter.

Kasuistikkene som brukes, er konstruerte.

Om oppgavene: Mange oppgaver består av påstander som du skal ta stilling til om er riktige. Noen få ganger er svaret «ubestemt». Det betyr at det er ubestemt om påstanden er riktig eller ikke riktig. Begge alternativene godkjennes derfor.

Kursets struktur

Kurset er delt opp i fire deler som handler om:

 1. Handlingsrommet mellom fag, juss og etikk med sykmelding som eksempel
 2. Faglighet om funksjonsevnevurdering, sykdom og helse
 3. Ressurser og etikk i oppfølging av sykmeldte
 4. Metoder for å utforme objektive og etisk forsvarlige legeerklæringer til Nav
 5. Den sosiale rettferdighetens historie

Læringsmål i allmennmedisin

 • ALM 004 - Kultur, samfunn, historie og nasjonale strømninger - allmennlegens rolle
 • ALM 012 - Sakkyndighetsvurderinger
 • ALM 013 - Behandlerrollen - rollen som sakkyndig
 • ALM 014 - Medisinske utfordringer - grunnlag for korrekte ytelser
 • ALM 024 - Pasientens erfaringsbakgrunn, arbeidslivstilknytning og sosiale miljø - påvirkning på sykdom
 • ALM 044 - Ha kunnskap om samvalgsmodellen og dens trygdemedisinske bruk
 • ALM 046 - Verdier, holdninger og perspektiver - betydning for helseproblemer og behandlingskvalitet
 • Felles kompetansemål (FKM): FKM LM-04 - Etiske utfordringer, refleksjon og veiledning

Læringsmål i andre spesialiteter

Fysikalsk medisin og rehabilitering:

 • FMR 008 - Selvstendig kunne utøve rollen som sakkyndig i fysikalsk medisin og rehabilitering i henhold til gjeldende regelverk og lovgivning.
 • Felles kompetansemål (FKM): FKM LM 03-04 - Etiske utfordringer, refleksjon og veiledning

Arbeidsmedisin:

 • ARB 008 - Sykefraværsoppfølging - nasjonale retningslinjer/regelverk
 • ARB 060 - Sykefraværsoppfølging
 • Felles kompetansemål (FKM): FKM LM 03-04 - Etiske utfordringer, refleksjon og veiledning

Faglig ansvarlige

Kurskomité (oppnevnt av Norsk trygdemedisinsk forening): Hans Magnus Solli, Sverre Blaasvær, Harald Elvsåshagen, Stine Vevstad Hynne og Nina Thunold Reime.

Faglig forankring: Kurset er forankret i erfaring og forskning slik denne kunnskapen er blitt gjort rede for i fagboka «Personsentrert trygdemedisin i etiske perspektiver. Sykdom, funksjonsevne, ressurser og objektive erklæringer» og i annen litteratur.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.