Tungpusthet (15 poeng – 4290,- inkl. mva)

 

Lege_tungpusthet

Tungpusthet - klinisk emnekurs for leger

Pasienter med tungpusthet er en diagnostisk utfordring i allmennpraksis.

  • Sist endret: 04.09.2023
  • Sist revidert: 04.09.2023

Pasienter med tungpusthet er en diagnostisk utfordring i allmennpraksis. Pustevansker kan skyldes sykdom og svikt i flere organsystemer. Er det hjertesykdom? lungesykdom? sykdom i andre organ? Kurset gir en grundig gjennomgang av diagnostikken ved tungpusthet og behandlingen av de hyppigste årsakene.

Kurset er godkjent som et 15 timers klinisk emnekurs i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.) Det består av seks kasuistikker. Du skal utrede og behandle pasientene. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved tungpusthet, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Læringsmål

  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasienten presenterer seg med tungpusthet, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen pustevansker og tung pust før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaktørene Terje Johannessen, Ingard Løge, Tor André Johannessen, Peter Jost og oppdateres av redaksjonen med jevnlige mellomrom. 

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.