Angsttilstander (8 poeng – 2970,- inkl. mva)

 

Angst

Angsttilstander

Kurset omhandler generalisert angstlidelse, sosial angst, fobisk angst, panikklidelse og tvangslidelse.

  • Sist endret: 5/4/2020
  • Sist revidert: 5/4/2020

Angsttilstander - del av klinisk emnekurs i psykiatri

Angst er et av de hyppigste symptomene man møter i allmennpraksis. Over en tredel av de pasientene som presenterer et psykiatrisk problem, klager over angst. I norsk allmennpraksis registreres angst (som symptom eller sykdomsdiagnose) i 3-5% av pasientkontaktene. Omtrent hver femte kvinne eller mann rammes en gang i livet av en angsttilstand. Av angsttilstandene som en ser i allmennpraksis, er generalisert angsttilstand hyppigst, fulgt av panikkangst og fobier.

Kurset dreier seg om angsttilstandene generalisert angstlidelse, sosial angst, fobisk angst, panikklidelse og tvangslidelse. Det er et problembasert, interaktivt kurs. Kurset består av fem sesjoner, en om hver av disse tilstandene. Hver sesjon består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85% korrekte svar i hver av sesjonene. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta spørsmålene du svarte feil på i den aktuelle sesjonen om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Kurset er godkjent av Legeforeningen som et valgfritt kurs med 8 timer/poeng  i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin . Om du ønsker det, kan kurset kombineres med de valgfrie kursene om depresjoner (5 timer/poeng) og psykoser (4 timer/poeng) og er da godkjent som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin med totalt 17 timer/poeng. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.)

Kurset starter med en pretest bestående av 10 spørsmål. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er og en test på hvor "god" du er. I pretesten får du ikke vite om du har svart riktig eller feil, men ved avsluttet test får du vite hvor mange poeng du skåret sammenholdt med maksimal mulig poengskåre. På samme måte er det en posttest ved avsluttet kurs. Dine prestasjoner i pre- og posttesten er ikke avgjørende for om du får godkjent kurset.

Læringsmål

  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
  • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
  • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
  • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
  • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på psykiatrikapitlet i NEL. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Relevante artikler er listet opp under rubrikken Fagartikler når du er inne i kurset. Det kan være nyttig å lese gjennom disse artiklene før du starter å løse oppgavene. Eller du kan slå opp i aktuelle artikler slik du gjør i klinikken, og for å finne svar på oppgavene.

Kurset er utviklet av professor i allmennmedisin og sjefsredaktør i NEL, Terje Johannessen, og redaktør i NEL, Tor André Johannessen. Kurset er kvalitetssikret av psykiater Ola Nordviste.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.