Diabetes mellitus (9 poeng – 3200,- inkl. mva)

Kurs om type 1- og type 2-diabetes

Kurset gir en gjennomgang av utredning, behandling og komplikasjoner ved type 1- og type 2-diabetes. Kurset er godkjent av Legeforeningen tellende som ordinært kurs med 9 poeng (timer) i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. 

Kurset er en del av NHI's kliniske emnekurs i endokrinologi. Vi anbefaler at du velger dette kurset, dersom du trenger et klinisk emnekurs eller en mer omfattende gjennomgang av fagområdet endokrinologi.

 • Sist revidert: 15/03/2024

Metode

Dette kurset er problembasert og interaktivt. Kurset tar utgangspunkt i kasuistikker og består av en rekke spørsmål vedrørende forekomst, årsaker, diagnostikk, behandling og prognose. Svarer du korrekt, skårer du poeng. Svarer du feil, taper du poeng. Kravet for å bestå kurset er at du har minimum 85 prosent korrekte svar. Dersom du ikke klarer minimumskravet for å bestå, må du ta kasuistikkken om igjen.

De fleste oppgavene har en introduksjon for å klargjøre bakgrunnen for spørsmålet. Det angis om spørsmålet har kun ett riktig svar eller om det er flere riktige svar. Hvert svaralternativ utløser en kommentar. Når den enkelte oppgaven er korrekt besvart, får du en kortfattet faktabeskrivelse av riktig svar og relaterte opplysninger.

Læringsmål

Læringsmålene dreier seg i hovedsak om utredning og behandling av barn og voksne pasienter med type 1- eller type 2-diabetes.

Kurset oppfyller en rekke av Helsedirektoratets angitte læringsmål, men spesielt følgende:

 • ALM 023: Symptomer og sykdommer – uselektert populasjon
 • ALM 039: Problemløsning og beslutningstaking
 • ALM 056: Evidensbasert kunnskap - ulike symptomer presentert av pasienter i en uselektert befolkning
 • ALM 057: Vurdere subjektive symptomer
 • ALM 058: Undersøkelser og praktiske ferdigheter - selektere i forhold til tids- og ressursbruk
 • ALM 059: Diagnostiske tester i uselektert populasjon - indikasjon, kontraindikasjon og nytte
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre
 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 074: Behandlingplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Faglig forankring

Innholdet i kurset tar utgangspunkt i NEL-artikler, samt en rekke eksterne kilder som er angitt med lenker i teksten. Vi anbefaler at du bruker NEL i oppgaveløsningen. 

Kurset er utviklet av Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og sjefsredaktør av NEL, og Bjørn Olav Åsvold, endokrinolog ved St. Olavs hospital og professor i epidemiologi ved NTNU.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.