Dyspepsi (8 poeng – 2970,- inkl. mva)

 

Dyspepsi

Dyspepsi

Dyspepsi er plager fra øvre del av magen.

 • Sist revidert: 18.01.2023

Dyspepsi er plager fra øvre del av magen. Utfordringen for legen er å avklare hvilke diagnoser som er relevante, om det er nødvendig å henvise til endoskopi og hvilken behandling som skal gis til de ulike underliggende sykdommene.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs av Legeforeningen med 8 poeng (timer)  i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Dersom kurset er tatt i kombinasjon med vårt kurs om avføringsforstyrrelser (12 poeng) og/eller magesmerter hos barn (10 poeng), er kursene godkjente som klinisk emnekurs i gastroenterologi i videreutdanningen og i etterutdanningen i allmennmedisin. (Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.) Det totale antall poeng avhenger av hvilke kurs du tar:

 • Avføringsforstyrrelser + dyspepsi: 20 poeng
 • Avføringsforstyrrelser + magesmerter hos barn: 22 poeng
 • Dyspepsi + magesmerter hos barn: 18 poeng
 • Avføringsforstyrrelser + dyspepsi + magesmerter hos barn: 30 poeng

Dyspepsi er et kurs som består av fire kasuistikker. Du skal utrede og behandle disse pasientene. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved dyspepsi, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse. Det er bare du som får tilgang til din besvarelse.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med dyspepsi, kan det være nyttig å studere symptomartiklene om dyspepsi og reflukssymptomer før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Læringsmål:

 • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
 • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
 • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
 • ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse
 • ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten
 • ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste
 • ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan
 • ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre
 • ALM 080: Fysiologiske og epidemiologiske forhold, spesielle sykdomsuttrykk - faser i livet

 

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.