Hypertensjon (6 poeng – 2050,- inkl. mva)

Lege_Hypertensjon

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for hjertekarsykdom.

  • Sist endret: 03.09.2014
  • Sist revidert: 03.09.2014

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for å kunne utvikle hjertekarsykdom. Særlig ved mild hypertensjon er det viktig å avklare pasientens kardiovaskulære totalrisiko, før beslutningen om eventuell behandling tas.

Kurset er godkjent av Legeforeningen med 6 timer i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det gir deltakeren en oppdatering i dagens kunnskap og retningslinjer for blodtrykksbehandling.

Kurset består av to kasuistikker. Du skal utrede og behandle de to pasientene. Kurset simulerer situasjonen på legekontoret. Underveis blir du konfrontert med en rekke flervalgsspørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, etiologi, terapi og prognose

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med høyt blodtrykk, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen om høyt blodtrykk og tilstandsartikkelen om hypertensjon før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen.

Betaling

Du betaler først når du har kommet omtrent halvveis i kurset. 
(Grunnen til at vi gjør det slik er at vi ønsker at kursdeltakerne skal vite hva de betaler for, og slippe å betale hvis de ikke er fornøyd.)

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.