Hypertensjon (6 poeng – 1320,- inkl. mva)

Lege_Hypertensjon

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for hjertekarsykdom.

  • Sist endret: 03.09.2014
  • Sist revidert: 03.09.2014

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for å kunne utvikle hjertekarsykdom. Særlig ved mild hypertensjon er det viktig å avklare pasientens kardiovaskulære totalrisiko, før beslutningen om eventuell behandling tas.

Kurset er godkjent av Legeforeningen med 6 timer i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det gir deltakeren en oppdatering i dagens kunnskap og retningslinjer for blodtrykksbehandling.

Kurset består av to kasuistikker. Du skal utrede og behandle de to pasientene. Kurset simulerer situasjonen på legekontoret. Underveis blir du konfrontert med en rekke flervalgsspørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, etiologi, terapi og prognose

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med høyt blodtrykk, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen om høyt blodtrykk og tilstandsartikkelen om hypertensjon før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL. - Personvernerklæring