Hypertensjon (6 poeng – 2475,- inkl. mva)

 

Lege_Hypertensjon

Hypertensjon

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for hjertekarsykdom.

  • Sist endret: 14.01.2021

Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for å kunne utvikle hjertekarsykdom. Særlig ved mild hypertensjon er det viktig å avklare pasientens kardiovaskulære totalrisiko, før beslutningen om eventuell behandling tas.

Kurset er godkjent av Legeforeningen med 6 timer i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det gir deltakeren en oppdatering i dagens kunnskap og retningslinjer for blodtrykksbehandling.

Kurset består av to kasuistikker. Du skal utrede og behandle de to pasientene. Kurset simulerer situasjonen på legekontoret. Underveis blir du konfrontert med en rekke flervalgsspørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, etiologi, terapi og prognose

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs.
 

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med høyt blodtrykk, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen om høyt blodtrykk og tilstandsartikkelen om hypertensjon før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Læringsmål:

·         ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon

·         ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

·         ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging  

·         ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste

·         ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan

 

·         ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

 

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen: Ingard Løge, Terje Johannessen og Tor André Johannessen.

 

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.