Innføring i norsk allmennpraksis (12 poeng – 3820,- inkl. mva)

 

Innføring i norsk allmennpraksis

Som fersk LIS1 eller ny lege eller vikar i allmennpraksis i Norge møter du mange praktiske og faglige utfordringer som det er nyttig å forberede seg på.

  • Sist endret: 01/14/2021

Velkommen til NHIs innføringskurs i norsk allmennpraksis. Dette e-læringskurset gir deg en rask og praktisk innføring i hvordan det er å jobbe som allmennpraktiker i Norge.

Du får en innføring i strukturen i norsk helsetjeneste, folketrygden, den elektroniske pasientjournalen, legemiddelhåndtering og resepter, sykmelding og bruk av sykmeldingsveileder, meldingspliktige sykdommer, regler for førerkort, taushetsplikt, innleggelse i psykiatrisk institusjon, og ulike forhold knyttet til legevaktsarbeid.

Gjennom kasuistikker får du innføring i bruk av nasjonale faglige retningslinjer, om pakkeforløp og mer utdypende om norske retningslinjer for antibiotikabruk. Siste del av kurset er en ganske omfattende innføring i det kompliserte takstsystemet som er grunnlaget for allmennlegens lønn.

Norske nettkurs godkjennes med inntil 75 kurspoeng, hvorav 2 kurs kan være kliniske emnekurs. Denne begrensningen gjelder dog ikke under koronapandemien.

Kursstruktur og godkjenning

Kurset består av 18 sesjoner om spesifikke tema. Noen av sesjonene er rene tekstdokumenter, men de fleste sesjonene er interaktive med kasuistikker og spørsmål relatert til temaet for å styrke innlæringen og kontrollere at innholdet er oppfattet. For hvert spørsmål kan du skåre poeng. Riktige svar gir plusspoeng, gale svar gir fratrekk i skår.

For å få godkjent en sesjon må du klare en minimumsskår (85% korrekte svar) for å komme videre i kurset. Oppnår du ikke minimumsskåren, må du ta den aktuelle sesjonen om igjen, eventuelt flere ganger inntil du klarer det og får gå videre til neste sesjon.

Litteratur

I kurset er det lenker til relevante oppslagsverk, til nettsteder og lovverk, hvor man kan finne svar på oppgavene. Kursdeltakerne får tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok under kurset, men de får også informasjon om andre kunnskapsskilder.

Kursansvarlige

Manuskript og ide til dette kurset kommer fra den svenske spesialistlegen i allmennmedisin, Carl Åkerman. Han har hatt flere vikariater i allmennpraksis i Norge og har arbeidet seg gjennom utfordringene, og gledene, ved denne typen arbeid. Åkerman opplevde at det første vikariatet var preget av usikkerhet, og at mye tid gikk med til å undersøke grunnleggende informasjon. Den første tiden ble derfor mindre effektiv enn den kunne vært.

Han ville gjøre noe med dette, og tenkte at erfaringene kunne bli til nytte for framtidige vikarleger og leger uten tidligere erfaring fra norsk allmennpraksis.

Kurset er utviklet i samarbeid med Ingard Løge og Silje Folven Barlindhaug, begge spesialister i allmennmedisin og redaktører av NEL.

Læringsmål:

·         ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon

·         ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning

·         ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging  

·         ALM 064: Seleksjonskompetanse og klinisk mønstergjenkjennelse

·         ALM 071: Kroniske sykdommer - samarbeide med spesialisthelsetjenesten

·         ALM 072: Kroniske folkesykdommer - vanligste

·         ALM 073: Kronisk sykdom - Behandlingsplan og oppfølgingsplan

·         ALM 074: Behandlingsplan - agere på symptomer - medikamentjustering, henvisning videre

Kursmateriellet er videreutviklet i samarbeid med redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kursbevis

Kurset er godkjent av Legeforeningen som valgfritt kurs med 12 timer i videreutdanningen i allmennmedisin. 

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.