Livmorhalsprøver (3 poeng – 1430,- inkl. mva)

 

E-læringskurs om livmorhalsprøver og HPV

  • Sist oppdatert: 27/02/2023
  • Sist revidert: 28/09/2023

Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 3 poeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (gammel ordning) og i ny ordning -se læringsmål.

Læringsmål

Allmennmedisin

  • ALM 009: Forebygging, helsefremmende tiltak og helseovervåkning
  • ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
  • ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
  • ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
  • ALM 063: Praktiske behandlingsprosedyrer (P)

Faglig forankring

Kurset bygger på oversiktsartikler i NEL og Livmorhalsprogrammets kvalitetsmanual og består av flere kasuistikker med flervalgsspørsmål. Under hele kurset vil du ha lett tilgang til de mest relevante NEL-artiklene. Vi anbefaler at du bruker dem før og under kurset for å øke læringseffekten, samt for å sikre en effektiv gjennomføring av kasuistikkdelen av kurset. 

Kasuistikker

Kasuistikkene utgjør den interaktive delen av kurset. Her møter du flere pasienter med problemstillinger rundt livmorhalsprøve i Livmorhalsprogrammet, HPV infeksjon og HPV vaksine. Du skal utrede, informere og følge opp disse. Underveis må du svare på en rekke spørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, prognose og detaljer rundt de ulike tilstandene. Her lønner det seg å svare så riktig som mulig. For å få godkjent kurset, må du nemlig klare en minimumsskåre (85%). Oppnår du ikke minimumsskåren, må du ta kurset om igjen for å ha bestått kurset og motta kursbevis.

Kursansvarlige

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen i samarbeid med Kreftregisteret ved Ameli Tropé, PhD, overlege gynekolog. Sveinung Wergeland Sørbye, PhD, overlege patolog, UNN og Ane Cecilie Munk, PhD, overlege gynekolog, Sørlandet Sykehus har bidratt med å kvalitetssikre innholdet.

Kursavgift og kursbevis

Når du har fullført alle kasuistikkene, avsluttet kurset og betalt kursavgiften, blir kursbevis utstedt.

 

© 2023 Norsk Helseinformatikk AS

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.