Søvn og søvnløshet (12 timer )

Pris for privatperson: 399,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Kurset tar for seg ny kunnskap om søvn og anbefalt behandling av søvnproblemer.

  • Publisert: 10/22/2020

Kurs om søvn og insomni

De siste 70 årene har vi sovet stadig mindre. Teknologiske utvikling må ta mye av skylden, det var ikke like mye å finne på etter mørkets frembrudd før. Negative konsekvenser av for lite søvn blir stadig mer tydelig. Opplagte konsekvenser er manglende konsentrasjonsevne og redusert hukommelse - alt blir bedre utført når du stiller uthvilt og opplagt. Livskvaliteten synker ved dårlig søvn, og sjansen for ulykker øker.

Det er godt dokumentert at depresjon og psykisk sykdom blir vanligere ved vedvarende mangel på søvn (kronisk insomni). Det viser seg at risikoen for en rekke kroppslige sykdommer, f.eks. hjerte-/karsykdom, slag, overvekt og demens, også øker. Dårlig søvnkvalitet over lengre tid er ikke bare knyttet til dårligere livskvalitet, men også kortere livslengde. Tradisjonelle sovemedisiner er avhengighetsskapende. Det viser seg at vedvarende bruk av slike ikke bare reduserer sjansen for en god natts søvn, men at de også øker risikoen for død!

Når er søvnen et problem, hva kan du gjøre selv, og når bør du søke profesjonell hjelp? God søvnbehandling er medikamentfri, men krever en egeninnsats. Kurset lærer deg viktige grep og de mest anerkjente fremgangsmåtene for å oppnå god søvn. Vi håper tiden du bruker på kurset vil oppleves som morsom og meningsfull, og vi tror større kunnskap og bevisstgjøring om søvnen hjelper i seg selv.

Metode

Skal ny lærdom bli husket så lær det videre! I dette kurset får du prøve deg i rollen som lege. Du skal hjelpe pasienter med søvnproblemer. Det blir ikke lett, og du må nok ha flere forsøk for å komme deg gjennom kurset. Først tilegner du deg kunnskap, for så å forsøke å gi riktig veiledning til den fiktive (men realistiske) pasienten.

Kurset består av fem deler som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til søvn og søvnløshet. Hver del består av en pasienthistorie (dvs. del nummer to er fortsettelse av pasienthistorien i del 1). Det viktigste kurset formidler er innsikt i hvilke grep som er av størst verdi ved ulike problemstillinger.

Etter spørsmålet følger en utdypende forklaring. Informasjonen som er nødvendig for å besvare spørsmålet kommer først etter spørsmålet. Dette gjør at man blir bedre forberedt på informasjonen som kommer - og kunnskapen huskes bedre i etterkant. På grunn av dette er det vanskelig å bestå kasuistikkene ved første forsøk, men hastigheten din ved gjennomgang nummer to vil være langt høyere. Den ekstra gjennomgangen vil også øke læringseffekten din.

Kurset starter med en pretest bestående av 10 tilfeldig utvalgte spørsmål, og du møter de samme spørsmålene igjen etter du er ferdig med kuset. Hensikten med pretesten er å gi deg et inntrykk av hvordan oppgavene i kurset er, og hensikten med posttesten er å vise deg at kurset har hatt en læringseffekt.

Tidsaspekt

Det å gjennomføre dette kurset er nok like tidkrevende som å lese en selvhjelpsbok om temaet. Det vil nok fort ta minst 10 timer å gjennomføre kurset slik det er tiltenkt. Det består av 4 pasienthistorier. Den viktigste pasienthistorien er såpass stor og innholdsrik at vi har valgt å dele den i to. Du kan til enhver tid stanse i kurset for så å fortsette fra der du slapp. Det er likevel en fordel å avslutte hver pasienthistorie innenfor en ikke alt for stor tidsramme.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av lege og redaktør i NEL Tor André Johannessen og kvalitetskontrollert og utdypet av professor dr. med. Bjørn Bjorvatn - leder for Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland Universitetssykehus.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.