Basale smittevernrutiner (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Basale smittevernrutiner

Sist revidert og publisert 02.06.2023

Basale smittevernrutiner skal beskytte både helsepersonellet og pasienten mot smitte.

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Vite hva som menes med smittestoff og forstå hvordan smitte spres.
 • Ha oversikt over basale smittevernrutiner som skal beskytte mot kjent og ukjent smitte og følges i arbeid med alle pasienter, og kunne anvende rutinene korrekt.
 • Vite hvilke krav og forventninger som stilles til til helsepersonell når det gjelder personlig hygiene.
 • Kjenne og kunne anvende Smittevernveilederen som finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet (fhi.no).

Tema som gjennomgås

 • Smittespredning
 • Basale smittevernrutiner.
 • Håndhygiene
 • Hostehygiene
 • Beskyttelsesutstyr mot smitte.
 • Pasientplassering
 • Renhold og desinfeksjon.
 • Håndtering av avfall.
 • Sengetøy, tekstiler.
 • Injeksjoner og beskyttelse mot stikkskader.
 • Desinfeksjon av hud.
 • Valg av isoleringsregime.

Faglig forankring

Kurset har tatt utgangspunkt i basale smittevernrutiner i Smitteveilederen til Folkehelseinstituttet. Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell. Kvalitetssikret av Anita Wang Børseth, regional smittevernrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.