Basale smittevernrutiner (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert og publisert 12.09.2022.

Basale smittevernrutiner skal beskytte både helsepersonellet og pasienten mot smitte.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som formål å sikre og dokumentere at helsepersonell har nødvendig kompetanse om basale smittevernrutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Rutinene skal beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte. Vi gjør oppmerksom på at for enkelte smittestoff utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt (jamfør Smitteveilederen, avsnitt: Sykdommer a-å).

Tema som gjennomgås

 • Smittespredning
 • Basale smittevernrutiner
 • Håndhygiene
 • Hostehygiene
 • Beskyttelsesutstyr mot smitte
 • Pasientplassering
 • Renhold og desinfeksjon
 • Håndtering av avfall
 • Sengetøy, tekstiler
 • Injeksjoner og beskyttelse mot stikkskader
 • Desinfeksjon av hud
 • Valg av isoleringsregime

Faglig forankring

Kurset har tatt utgangspunkt i basale smittevernrutiner i Smitteveilederen til Folkehelseinstituttet. Det er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell. Innholdet er kvalitetssikret av Anita Wang Børseth, regional smittevernrådgiver ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.