Hverdagsmestring (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 25 oktober 2023.

Innføring i hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Forstå hva hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er, og vite hva et tilbud om slike tjenester bør omfatte.
 • Kjenne sentrale tiltak og mål med reformen "Leve hele livet".
 • Forstå holdningsprinsippene i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering, betydningen av mestring, og forskjellen på indre og ytre motivasjon.
 • Vite hva som er relevante samtaletemaer ved gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk.
 • Være i stand til å bidra i kartlegging og tverrfaglig vurdering av behov for hjelpemidler eller velferdsteknologi.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.
 • Hverdagsmestring – hva innebærer det?
 • Fra pleiekultur til mestringskultur.
 • Motivasjon og mestring.
 • Omsorg på brukerens premisser.
 • Myndiggjøring og ansvarliggjøring.
 • Felles verdier og holdninger.
 • Tilbud om hverdagsmestring..
 • Forebyggende hjemmebesøk.
 • Sjekkliste for vurdering av risiko for fall hos eldre.
 • Fallforebyggende tiltak og observasjoner etter fall.
 • Tverrfaglig team.
 • Hjelpemidler og velferdsteknologi.
 • Praktiske eksempler.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på Stortingsmelding 15 (2017 - 2018) Leve hele livet - en kvalitsreform for eldre.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.