Legemiddelassistert rehabilitering LAR (3 timer)

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


For helsepersonell som skal dele ut LAR-medisiner.

 • Publisert: 4/30/2019

Tema som gjennomgås

 • Historikk – Bruk av opioider, overdose og dødsfall
 • Illevarslende symptomer
 • Øyeblikkelig hjelp
 • Legemidler mot opioidforgiftning
 • SWITCH-kampanjen
 • LAR i Norge
 • Rehabiliteringsmål og individuell plan
 • Lovverk og retningslinjer
 • Oppstart med LAR
 • LAR-medisinene
 • Utdeling, kontroll, konkrete problemstillinger
 • Rusmestring
 • Truende situasjoner
 • Gravide i LAR

Faglig forankring

Sentrale kilder er LAR-forskriften og annet relevant lovverk, Nasjonale retningslinjer, Nasjonal overdosestrategi, statusrapporter, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Norsk elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk elektronisk Legehåndbok (NEL), ved Ingard Løge, redaktør og spesialist i allmennmedisin.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.