Legemiddelhåndtering til barn (2 timer )

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 02.11.2023.

Legemiddelhåndtering i barnehage, skole eller skolefritidsordning kan involvere barnets foreldre, pedagogisk personell, autorisert helsepersonell og annet personell eller hjelpere som har fått nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende innføring i legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering til barn. 

Målgruppen er helsepersonell og andre som administrerer legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO) eller i barnets hjem. 

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Kjenne relevante lovbestemmelser, ansvarsforhold, anbefalt opplæring, krav og forventninger i forbindelse med legemiddelhåndtering til barn.
 • Ha grunnleggende kunnskap om legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering til barn i barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 • Ha kunnskap om spesielle farmakologiske forhold hos barn sammenlignet med voksne.
 • Kjenne til forskjellige legemiddelformer og hvordan medisinene skal brukes.
 • Forstå hva forsvarlighetskravet innebærer. Alltid følge godkjente kontrollrutiner for utdeling av legemidler.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Ansvar for håndtering av daglige medisiner til barn.
 • Foreldrenes ansvar.
 • Barnehagens ansvar.
 • Skole og fritidsordning.
 • Helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering, rutiner og skjema.
 • Krav og forventninger.
 • Legemiddelbehandling av barn.
 • Spesielle farmakologiske forhold hos barn.
 • Legemiddelformer/administrasjonsmåter.

Faglig forankring

Kildene til kurset er relevant lovverk, informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no, Tidsskrift for den norske legeforening, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet.

Godkjenning

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.