Legemiddelhåndtering (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 13.10. 2022

Forsvarlig legemiddelhåndtering hos personell uten helsefaglig utdanning på linje med helsefagarbeider.

Dette er et grunnkurs i legemiddelhåndtering for assistenter (medhjelpere) som skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Kurset gir innsikt i hva det innebærer å ha et slikt ansvar, situasjoner og problemstillinger fra praksis, kontrollrutiner, observasjoner og rapport.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse- og kvalitetssikring, og gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne personell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering. Kurset oppfyller intensjoner og krav i lover og forskrifter.

Kursdeltager skal: 

 • Kjenne krav til helsepersonell i relevante lover og forskrifter, inkludert taushetsplikten, plikt til å gi omsorgsfull hjelp og plikt til å rapportere avvik.
 • Kjenne sitt ansvar og egen rolle: Sørge for en trygg legemiddelhåndtering ved å utvise nøyaktighet og følge sikre rutiner for kontroll ved utdeling, kommunikasjon og samhandling.
 • Forstå at man ikke skal påta seg oppgaver man ikke er kvalifisert for, men innhente hjelp og råd fra annet kvalifisert personell.
 • Ha grunnleggende kunnskap om opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler, forskjellige legemiddelformer, bivirkninger, og generelle regler for inntak, knusing og deling av tabletter.
 • Ha kunnskap om noen vanlige sykdommer blant beboere i sykehjem og brukere av hjemmetjenester, og noen vanlige legemidler.

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.
 • Innhente råd og hjelp fra kvalifisert personell.
 • Innhente hjelp i akutte situasjoner.
 • Taushetsplikt
 • Meldeplikt
 • Pasientrettigheter
 • Rapport og samhandling.
 • Kontrollrutiner ved utdeling.
 • Legemiddelformer og riktig bruk av legemidlene.
 • Bruk av felleskatalog og pakningsvedlegg.
 • Legemiddelbehandling og eldre.
 • Bivirkningssymptom

Faglig forankring

Kurset bygger på relevant lovverk, pålitelige oppslagsverk, fagbøker og erfaringsbasert kunnskap.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.