Legemiddelhåndtering (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Assistenter_legemiddelhaandtering

Forsvarlig legemiddelhåndtering hos personell uten helsefaglig utdanning på linje med helsefagarbeider.

 • Sist endret: 8/1/2020
 • Sist revidert: 8/1/2020

Du jobber som assistent (medhjelper) i hjemmetjenesten og skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Hva innebærer det å ha slikt ansvar? Hvilke situasjoner og problemstillinger kan du møte? Hva er viktig å rapportere, og når må du tilkalle hjelp?

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne personell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Eksempel på tema som gjennomgås

Kurset bygger på relevant lovverk og basiskunnskap om legemidler og sykdommer.

Danner et faglig grunnlag for virksomhetslederes vurdering og godkjenning av personell som skal administrere legemidler i kommunehelsetjenesten.

 • Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
 • Innhente råd og hjelp fra kvalifisert personell
 • Innhente hjelp i akutte situasjoner
 • Taushetsplikt
 • Meldeplikt
 • Pasientrettigheter
 • Rapport og samhandling
 • Kontrollrutiner ved utdeling
 • Legemiddelformer og riktig bruk av legemidlene
 • Bruk av felleskatalog og pakningsvedlegg
 • Legemiddelbehandling og eldre
 • Bivirkningssymptom

I tillegg til gir vi tilgang til relevant informasjon for fordypning.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på artikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til dem via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Nasjonale faglige retningslinjer, Felleskatalogen og relevant lovverk. Etter kurset kan du repetere ved å se gjennom din egen kursgjennomgang, og lese mer fra oppslagsverket det lenkes til i kurset.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.