Luftveisinfeksjoner og Covid-19, sykdomslære og observasjoner (3 timer)

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


En enkel innføring i sykdomslære, observasjoner, rapport og tiltak.

 • Sist endret: 5/9/2020

Siste oppdatering: 09.05.2020. Lagt til: Pulsoksymetri.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset gir grunnleggende kunnskap i sykdomslære, relevante observasjoner, rapport og tiltak i forbindelse med virusinfeksjon i luftveiene. Det er utviklet som et tilbud for å sikre tilstrekkelig kompetanse hos helsepersonell og andre som skal ha pleie- og omsorgsoppgaver under koronaepidemien.

Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere, og annet helsepersonell med og uten helsefaglig utdanning.

Målet er at personell i primærhelsetjenesten, fortrinnsvis sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger, skal være i stand til å gjøre relevante observasjoner, ha kunnskap om tegn som tyder på forverring av pasientens tilstand, og forstå når situasjonen er alvorlig og pasienten bør vurderes av lege. Sitat: "Virksomheten bør sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand."(Helsedirektoratet)

Smittevernrutiner må ligge til grunn i alt pasientnært arbeid, men er ikke tema i dette kurset. Vi henviser her til e-læringskursene Basale smittevernrutiner og Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell (kurs.nhi.no).

Tema som gjennomgås

 • Sykdomslære: Luftveisinfeksjoner, komplikasjoner og lungesykdom.
 • Bevissthet og mentalt.
 • Observasjoner og symptomer ved feber.
 • Infeksjoner ved diabetes og kols.
 • Væskebehov og dehydrering.
 • Observasjon av pusten.
 • Pulsoksymetri
 • Hoste og ekspektorat.
 • Observasjoner knyttet til blodsirkulasjonen.
 • Forebygging av trykksår.

Faglig forankring

Sentrale kilder er Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (fhi.no) og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier, og Silje Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin. Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk as.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.