Matomsorg og ernæringstiltak (5 timer

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Matomsorg

Kartlegging og forebygging av underernæring. Tiltak i henhold til ernæringstrappen.

 • Sist endret: 11/8/2020
 • Sist revidert: 11/8/2020

Målgruppe: Helsefagarbeider.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som mål å styrke ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten og institusjoner, og bidra til at nødvendige tiltak iverksettes på et tidlig stadium, før personen utvikler underernæring.

Underernæring får ofte utvikle seg fordi problemet ikke bli identifisert. Tidlig identifisering av pasienter i ernæringsmessig risiko gjør det mulig å iverksette tiltak før underernæring oppstår. Nasjonale retningslinjer på noen enkle, men viktige tiltak som vi har med i kurset:

 • Vurdere ernæringsmessig risiko.
 • Gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet ernæringsbehandling.
 • Dokumentere ernæringsstatus og tiltak i pasientens journal og epikrise.
 • Videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå.

Eksempel på tema i kurset

 • Kartlegging, identifisering og vurdering av ernæringsmessig risiko.
 • Kartlegging av kostvaner, vurdering av matinntak i forhold til behov.
 • Årsaker til ernæringsproblem, observasjon, vurdering og tiltak.
 • Prioritering av ernæringstiltak i henhold til ernæringstrappen.
 • Nøkkelhullet og nasjonale kostråd.
 • Standardkost i institusjon og hjemmetjeneste.
 • Mellommåltid og energiberikning.
 • Dokumentasjon

Godkjenning

Godkjent av Fagforbundet som tellende med fem timer i program for klinisk fagstige for helsefagarbeider samt øvrig helsefaglig personell. Godkjenningen gjelder innenfor det området kurset er relevant for.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.