Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell (2 timer )

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Nye koronavirus

Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell

Utvidede smitteverntiltak. Kurs for helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene.

 • Sist endret: 01/03/2022
 • Sist revidert: 01/03/2022

Sist oppdatert og revidert 01 mars 2022.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om utvidede smitteverntiltak i forbindelse med det koronaviruset SARS-CoV-2. Det er også et mål at kursdeltakeren skal få erfaring med å innhente nødvendig informasjon fra helsemyndighetene og motiveres til holde seg oppdatert på hvilke råd som til enhver tid gjelder i deres arbeidssituasjon.

Vi presiserer: I tillegg til de utvidede rutinene som gjelder nå, må basale smittevernrutiner ligge til grunn i arbeid med alle pasienter. De basale rutinene skal beskytte helsepersonell og pasient mot kjent og ukjent smitte. Her henvises til Smittevernveilderen (fhi.no) og e-læringskurset Basale smittevernrutiner (kurs.nhi.no).

Kurset Luftveisinfeksjoner og covid-19, sykdomslære og observasjoner er utviklet for å sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand under og etter koronaepidemien.

Tema som gjennomgås her

 • Sykdomslære, symptomer og forløp.
 • Smittemåte og usatte grupper.
 • Dråpe- og kontaktsmitte.
 • Smitteforebyggende tiltak.
 • Korrekt bruk av personlig beskyttelsesutsyr.
 • Håndhygiene og hostehygiene.
 • Generelle råd til ansatte.
 • Testing og forsterkede smitteverntiltak.
 • Vil du vite mer? (relevante lenker)

Kursdeltakere oppfordres til å følge med på siste oppdateringer i koronaveilederen, fhi.no.

Faglig forankring

Innholdet bygger i all hovedsak på Folkehelseinstituttets informasjon koronaveileder. Kurset inneholder mange lenker for å sikre at kursdeltager har tilgang til oppdatert informasjon.

FHI skriver:

Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon.

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon, Norsk Elektronisk Legehåndbok.

© 2022 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.