Observasjonskompetanse (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert og oppdatert 14 september 2023.

Målgruppe

Sykepleiere og vernepleiere.

Læringsmål

Etter endt kurs skal kursdeltager:

 • Ha kunnskap om forskjellige sykdommer, tilstander, symptomer og komplikasjoner av sykdom og sengeleie.
 • Styrke sin observasjonskompetanse. Være oppmerksom på endringer hos pasienten og i stand til å gjenkjenne tegn til sviktende helse og forverring av sykdom.
 • Forstå når det er nødvendig å innhente hjelp fra lege eller annet kompetent personell, og kunne gi en oversiktlig og relevant rapport.
 • Vite hvordan man utfører korrekt observasjon og registrering av respirasjonen, blodsirkulasjon, kroppstemperatur og bevissthetsnivå. Kjenne viktige observasjoner etter fall, symptom på hjernerystelse, kronisk subduralt hematom, hjerneslag, hjerteinfarkt med mer.
 • Kunne anvende verktøy for sikker kommunikasjon (ISBAR) og tidlig oppdagelse av forverret tilstand (NEWS2, ACVPU og Tiltak etter NEWS-skår).

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Observasjon og vurdering av respirasjon, sirkulasjon, kroppstemperatur, bevissthet, kognitive og mentale funksjoner, allmenntilstand og sviktende helse.
 • Falltendens hos eldre, forebyggende tiltak og observasjoner etter fall.
 • Sykdomslære, symptomer og tiltak:
  • Akutt forvirring, delirium.
  • Hjernerystelse, kronisk subduralt hematom, TIA og hjerneslag.
  • Demens, adferdsendringer og psykiske symptomer (APSD).
  • Depresjon hos eldre.
  • Tungpusthet, hyperventilering, KOLS og lungebetennelse.
  • Åreforkalkning (aterosklerose), akutte brystsmerter ved angina pectoris og hjerteinfarkt.
  • Dyp venetrombose (DVT), ankelødem/hovne ben, blodpropp i lungene.
  • Trykksår
  • Dehydrering
  • Forstoppelse
  • Urinveisinfeksjon
  • Sengeleiets komplikasjoner.
 • Kliniske verktøy:
  • ACVPU — Skala for bevissthetsvurdering.
  • ABCDE — Observasjon og tiltak når det haster.
  • ISBAR — For sikker kommunikasjon mellom helsepersonell.
  • National early warning skore2 (NEWS2, norsk versjon) og tiltak etter NEWS-skår
  • Glasgow Coma Skale.
  • Metode for døgnregistrering ved demens.
 • Rapport og pasientjournal.

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset er blant annet basert på artikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Nasjonale faglige retningslinjer, Pasientsikkerhetsprogrammet og informasjon fra Utviklingssenter for hjemmetjenester, validerte kliniske verktøy.

 • Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier, redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell.
 • Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.