Observasjonskompetanse (5 timer )

Pris for privatperson: 475,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 14.09.2022.

Observasjoner, vitale tegn, referanseverdier og kliniske verktøy for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Mål og målgruppe

Målgruppen for kurset er pleiemedhjelpere og assistenter uten helsefaglig utdanning eller under utdanning.

Målet med kurset er styrke observasjonskompetansen blant pleie- og omsorgspersonell, og bidra til at hver enkelt:

 • Er oppmerksom på endringer hos pasienten.
 • Har kunnskap om relevante observasjoner og kan gjenkjenne tegn til forverring av sykdom.
 • Vet hvordan man observerer bevissthet, mental tilstand, blodsirkulasjon, respirasjon og kroppstemperatur.
 • Er i stand til å utføre målemetoder korrekt, og har kunnskap om normale, eventuelt gjennomsnittlige referanseverdier/resultat.
 • Har kunnskap om komplikasjoner av sykdom og sengeleie.
 • Forstår når det er nødvendig å innhente hjelp fra annet kompetent personell.
 • Blir i stand til å gi en oversiktlig, relevant og objektiv rapport.

Eksempler på tema som gjennomgås

 • Råd for å utvikle din observasjonskompetanse.
 • Bevisstløs person: Observasjoner og tiltak.
 • ACVPU — Skala for bevissthetsvurdering.
 • Observasjoner basert på Glaskow Coma Scale.
 • Kognitive og mentale funksjoner.
 • Akutt forvirring, delirium.
 • Falltendens hos eldre, forebyggende tiltak og observasjoner etter fall.
 • Hjernerystelse, kronisk subduralt hematom, TIA og hjerneslag.
 • Observasjoner ved mistanke om hjerneslag.
 • Observasjoner mens du steller pasienten.
 • Urinveisinfeksjon
 • Demens, adferdsendringer og psykiske symptomer (APSD).
 • Døgnregistrering
 • Depresjon hos eldre.
 • Selvmord blant eldre.
 • Observasjon av pusten, referanseverdier.
 • Hudfarge, hoste og slim.
 • Tungpusthet, hyperventilering, KOLS og lungebetennelse.
 • Respirasjon hos døende.
 • Ikke-medikamentelle tiltak for lindring av tungpusthet.
 • Sirkulasjonssystemet, puls og blodtrykk.
 • Stillingsbetinget blodtrykksfall.
 • Åreforkalkning (aterosklerose), akutte brystsmerter ved angina pectoris og hjerteinfarkt.
 • Dyp venetrombose (DVT), ankelødem/hovne ben, blodpropp i lungene.
 • Forebygging av trykksår, utsatte trykkpunkt og første tegn på trykksår.
 • Regulering av kroppstemperaturen, døgnvariasjon og symptomer ved feber.
 • Målemetoder, referanseverdier, tiltak og rapportering.
 • Væskebehov og symptomer ved dehydrering.
 • Allmenntilstand og helsesvikt hos eldre.
 • Nedsatt/redusert matlyst, dårlig ernæring og vekttap.
 • Forstoppelse
 • Veiing av pasient.
 • Sengeleiets komplikasjoner.
 • Rapport og pasientjournal.
 • Informasjon om kliniske verktøy:
  • ACVPU — Skala for bevissthetsvurdering.
  • ABCDE — Observasjon og tiltak når det haster.
  • ISBAR — For sikker kommunikasjon mellom helsepersonell.
  • Råd for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.
  • National early warning skore2 (NEWS2, norsk versjon).
  • Glasgow Coma Skale.
  • Metode for døgnregistrering ved demens.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er blant annet basert på artikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Nasjonale faglige retningslinjer, Pasientsikkerhetsprogrammet og informasjon fra Utviklingssenter for hjemmetjenester.

Vi henviser også til kliniske verktøy som ACVPU — Skala for bevissthetsvurdering, ABCDE, ISBAR, råd for tidlig oppdagelse av forverret tilstand og National early warning skore2 (NEWS2) og metode for døgnregistrering ved demens.

Godkjenning

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier, og godkjent av medisinsk redaksjon:

 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.