Generell legemiddelhåndtering (4 timer )

Pris for privatperson: 375,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Assistenter_legemiddelhaandtering

Generell legemiddelhåndtering

Generell oppfriskning etter grunnkurs i legemiddelhåndtering.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til:

 • Å vedlikeholde og videreutvikle individuell kompetanse hos pleiemedhjelpere etter bestått grunnkurs i legemiddelhåndtering.
 • At legemiddelhåndtering utføres på faglig forsvarlig vis og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
 • Beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering av den enkelte arbeidstakers egnethet i forbindelse med fornyet godkjenning for oppgaver innen legemiddelhåndtering.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

 • "Jeg har et mye større læringsutbytte av dette kurset enn det vi tidligere hadde i auditoriet på sykehuset. Det er flott at man får vite hva man har svart galt på med én gang, og hva det riktige svaret er. Ikke minst kan man ta kurset når man har tid.”
 • “Det var bare mye bedre enn jeg hadde forestilt meg. Det var vanskelig å stoppe når jeg først var i gang!"
 • “Kurset var lettlest og godt å komme gjennom, selv om jeg ikke er ekspert på data. Mye bedre dette enn vanlig undervisning – interessant!"

(Tilbakemeldinger fra anonymt spørreskjema etter endt kursgjennomgang.) 

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet er forankret i faglige retningslinjer, relevant lovverk, rutiner for trygg legemiddelhåndtering og riktig bruk av legemidler, fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), etablert fagkunnskap og praksis. Referanser i hvert kapittel.

Utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Eksempler på tema i kurset

 • Ansvar for legemiddelhåndtering.
 • Kontrollrutiner og avvik.
 • Inntaksregler
 • Farmakokinetikk (absorpsjon, distribusjon og eliminasjon av legemidler).
 • Hvordan legemidler virker.
 • Legemiddelformer og administrasjonsmåter.
 • Bivirkninger og interaksjoner.
 • Observasjoner og rapport.
 • Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen.

Hvorfor ta oppfriskningskurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet har som kjent ingen varig verdi. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling, slik at vi kan gi pasienten pleie og behandling basert på den beste kunnskapen vi har.

Vi anbefaler å gjennomføre minst ett oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering hvert år.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse vurderes individuelt ut fra formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres. I dette kurset vil kursdeltagers kunnskap bli testet og vurdert kontinuerlig i hvert kapittel. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått oppfriskningskurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for fornyet godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.