Forebygging av tvang og makt ved utviklingshemming (8 timer )

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert og publisert 20.04 2023.

Forebygging av tvang og makt, rettssikkerhet for personer med utviklingshemning (i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9).

Læringsmål

Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt, og gi nødvendig opplæring, faglig veiledning og oppfølging i gjennomføring av tiltak etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Vi anbefaler dette kurset som et ledd i kvalitetssikringen av helsetjenester til personer med utviklingshemming. 

Kursdeltager skal:

  • Ha relevant kunnskap om utviklingshemming og hvilke utfordringer som ofte følger av tilstanden.
  • Forstå hvilke verdier og prinsipper som må ligge til grunn i oppfølging av personer med utviklingshemming.
  • Kunne reflektere over egne holdninger, holdninger på arbeidsstedet, og hvordan disse formidles og påvirker atferd, miljø og kommunikasjon.
  • Kjenne bestemmelsene i helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning.
  • Reflektere over faktorer som kan fremprovosere aggressiv og voldelig atferd hos bruker, og faktorer som motvirker slik atferd. Kjenne krav til dokumentasjon av fysisk eller verbal aggresjon.

Tema som gjennomgås

Kurset har fem kapitler:

  1. Forankring i lovverk og etikk.
  2. Faktakunnskap om lovverket.
  3. Atferdsendringer og helseproblem.
  4. Atferd, miljø og kommunikasjon.
  5. Utfordrende atferd, trusler og vold.

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Norsk Helseinformatikk, i samarbeid med Bærum kommune, og er i overenstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. 

Vi takker Bærum kommune for at de deler kunnskap og erfaring med oss og alle medarbeidere innen fagfeltet.

Gjennomføring av e-lærings kurset

Du kan ta kurset hjemme eller på arbeidsstedet. Vi anbefaler å ta pauser underveis. Når du fortsetter, kommer du automatisk tilbake til oppgaven du holdt på med før pausen.

Organisert kompetanseløft: For å heve kompetansen i virksomheten, anbefales at alle ansatte tar kurset til omtrent samme tid og at det settes av tid for refleksjon og diskusjon på arbeidsstedet. På den måten kan man knytte kunnskapen til utfordringer i egen praksis, noe som forsterker læringen og tjenestene. 

Samordning kan skje ved at kurset deles opp i to eller tre moduler (for eksempel kapittel 1 og 2, kapittel 3 og 4, kapittel 5). Kursdeltakerne får så en frist på tre dager for å gjennomføre kapittel 1 og 2. Få dager etter samles de for å reflektere sammen, sette det de har lært i sammenheng med opplevelser på eget tjenestested og diskutere løsninger. Så fortsetter man på samme måte med frist for kursgjennomgang/kapitler etterfulgt av samling.

Individuell gjennomføring: Selv om du tar kurset alene, bør du legge inn noen pauser og diskutere det du har lært med dine medarbeidere.

Bruk lenkene i kurset aktivt i oppgaveløsningen, og les i rundskriv til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (IS-10/2015). Etter kurset er det opp til deg og hver enkelt av dine medarbeidere å anvende kunnskapen overfor hver enkelt bruker. Det er dere som kjenner brukerne best og vet hvilke utfordringer dere har på tjenestestedet. 

Vi håper kurset vil gi inspirasjon til å finne gode alternative løsninger til tvang og makt, og at refleksjonene omkring tema fortsetter i lang tid etter at kurset er fullført.

Godkjenning

E-læringskurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og godkjent av lege og medisinsk redaktør i NEL.

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.