Forflytningskunnskap (3 timer )

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Publisert 18.01.2023.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Ved ergonomisk belastende arbeid må arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk og bruk av hjelpemidler. Arbeidstaker har plikt til å medvirke til gjennomføringen av tiltak for å skape et trygt og godt arbeidsmiljø, og til å utføre arbeidet i samsvar med påbud og instrukser fra arbeidsgiver.

I de to første kapitlene i kurset får du en innføring i ergonomi, forflytningskunnskap og relevante lover og forskrifter. I øvrige kapitler demonstreres forskjellige teknikker og hjelpemidler for forflytning av pasienter. Her er det mange nyttige tips. Målet er at du som arbeidstaker skal anvende ergonomiske prinsipper, teknikker og hjelpemidler for å forebygge feilbelastninger, unødvendig slitasje og muskel- og skjelettplager. Å forebygge muskel- og skjelettplager er viktig for din egen helse, for virksomheten og for samfunnet. 

Lær deg å bruke alle hjelpemidlene som brukes i avdelingen du arbeider i. Øv på deg selv og en kollega slik at både du og pasienten er trygg i forflytningssituasjonen.

Tema i kapitlene

 • Ergonomi:
  • Belastende arbeidsforhold.
  • Tilpasning av arbeidsmiljø.
  • Plikter og rettigheter i arbeidslivet.
 • Forflytningskunnskap:
  • Definisjoner og prinsipper.
  • Naturlig bevegelsesmønster.
  • Fysiske lover: friksjon og trykkpunkt.
  • Planlegging og opplæring.
  • Arbeid i brukers hjem.
  • Yrkesskade
 • Sklihjelpemidler i sengen:
  • Klassifisering av forflytningssituasjoner
  • Funksjonsvurdering
  • Forflytning i seng ved hjelp av glidemateriell.
 • Sklihjelpemidler fra seng til stol og tilbake:
  • Forflytning fra seng til stol og tilbake ved hjelp av glidemateriell.
 • Ståheis og manuell overflyttningsplattform:
  • Forflytning med delvis aktiv pasient.
 • Seil og personheis:
  • Hvordan ta på seil i sengen.
  • Hygiene- og toalettseil.
  • Hvordan bruke personheis
 • Forflytning i omsorgsbolig:
  • Ta på seil i rullestol.
  • Badebåre
 • Stasjonær heis (takheis):
  • Demonstrasjonsvideoer

Faglig forankring

Kurset er forankret i relevant lovverk. Sentrale kilder er Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Folkehelseinstituttet og "Nav Hjelpemidler og tilrettelegging".  En spesiell takk til Per Halvor Lunde for læreboken "Forflytningskunnskap" og for alle de lærerike videoene på hans YouTube-kanal. Vi vil også takke Stjørdal kommune for sitt pedagogiske bidrag.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.