Grunnleggende palliasjon (8 timer )

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Grunnleggende palliasjon

Kurset gir en innføring i palliasjon, det vil si behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom.

Målgruppen for dette kurset er sykepleiere, vernepleiere og andre som har omsorg for pasienter i palliativ fase. Her tar vi utgangspunkt i sykehistorier og eksempler fra palliasjon i kreftomsorgen, men prinsippene er relevante og aktuelle også i arbeid med andre pasienter med uhelbredelig sykdom.

Eksempler på tema som gjennomgås

  • Den døende pasienten: To pasienter, to historier.
  • Kartlegging og registrering av symptomer.
  • Smerter
  • Kvalme og munnhuleplager.
  • Pusteproblemer
  • Obstipasjon
  • Psykisk, åndelig og eksistensiell omsorg.
  • Delirium

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, informasjon fra Kompetansesenter i lindrende behandling i Midt-Norge og i Bergen, Verdighetssentret — omsorg for gamle, og fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL. Sykehistoriene er basert på intervjuer av nære pårørende. Hvert kapittel har en referanserliste.

Godkjenning

Kurset er utviklet av sykepleier Anita Baadstø,  og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Trine Hessevik Paulsen, allmennlege, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Kurset har vært godkjent av NSF som meritterende med totalt 8 timer. Dette kan brukes i henhold til NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

© 2020 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.