Grunnleggende palliasjon (8 timer )

Pris for privatperson: 760,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

 • Revidert 17 juli 2023.
 • 7 desember 2023: Oppdatert brutte lenker i kurset.

Kurset gir en innføring i palliasjon, det vil si behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom. Vi har tatt utgangspunkt i sykehistorier og eksempler fra palliasjon i kreftomsorgen, men prinsippene er relevante i arbeid med pasienter med annen uhelbredelig sykdom.

Målgruppe: Sykepleiere, vernepleiere og andre som har omsorg for pasienter i palliativ fase.

Eksempler på tema som gjennomgås:

 • Den døende pasienten: To pasienter, to historier.
 • Kartlegging og registrering av symptomer.
 • Smerter
 • Kvalme og munnhuleplager.
 • Pusteproblemer
 • Obstipasjon
 • Psykisk, åndelig og eksistensiell omsorg.
 • Delirium

Læringsmål

Kursdeltager skal:

 • Forstå betydningen av begrepet palliasjon og kjenne prinsipper og mål i den palliative fasen.
 • Ha kunnskap om de vanligste symptomene og plagene pasienter med kreft opplever, og være i stand til å bistå pasienten ved symptomregistrering og evaluering.
 • Ha kunnskap om målet med åpne forberedende samtaler og en palliativ plan.
 • Forstå hva som menes med psykisk, åndelig og eksistensiell omsorg, og vite hva man kan si for å invitere til samtaler når man tror pasienten har behov for å snakke.
 • Forstå forskjellen på en begrensning i behandling som tillater at pasienten dør av sin grunnlidelse, og aktiv dødshjelp.

Faglig forankring

Innholdet i kurset er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, informasjon fra Kompetansesenter i lindrende behandling i Midt-Norge og i Bergen, Verdighetssentret — omsorg for gamle, og fagartikler i Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL. Sykehistoriene er basert på intervjuer av nære pårørende. Hvert kapittel har en referanserliste.

Godkjenning

Kurset er utviklet av sykepleier Anita Baadstø,  og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Trine Hessevik Paulsen, allmennlege, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

© 2023 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.