Legemiddelassistert rehabilitering, LAR (2 timer )

Pris for privatperson: 350,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Legemiddelassistert rehabilitering LAR

Sist revidert og publisert 25 mars 2024.

For helsepersonell som skal dele ut LAR-medisiner.

Læringsmål

Etter gjennomgått kurs skal kursdeltager:

 • Vite hva legemiddelassistert rehabilitering går ut på. Kjenne de forskjellige medikamentene som brukes, og vite hvordan de skal brukes.
 • Ha kunnskap om narkotikaavhengighet, symptomer på abstinens og narkotikautløste dødsfall.
 • Ha innsikt i kriterier for henvisning til LAR, målsetting og oppstart av behandlingen.
 • Kjenne til helserisikoer ved illegal lekkasje av LAR-legemidler.
 • Kjenne rutiner og råd for utlevering med overvåket inntak, utlevering av ta med hjem-doser og hvordan men bør reagere på uforutsette situasjoner, trusler og vold.

Tema som gjennomgås

 • Opioider, avhengighet, overdose og dødsfall.
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og substitusjonslegemidlene som brukes i Norge.
 • Henvisning, oppstart og behandling.
 • Mål, oppfølging og individuell plan.
 • Rutiner for utdeling og overvåket inntak.
 • Råd ved uforutsette hendelser.
 • SWITCH-kampanjen.
 • Rusmestring
 • Situasjoner med økt risiko for overdose.
 • Bivirkninger og symptomer på overdose.
 • Håndtering av nalokson mot opioidforgiftning.

Faglig forankring

Sentrale kilder er LAR-forskriften og annet relevant lovverk, Nasjonale faglige retningslinjer, Nasjonal overdosestrategi, statusrapporter, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok og Norsk elektronisk Legehåndbok (NEL).

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring for pleie- og omsorgspersonell, og kvalitetssikret av leger i NEL-redaksjonen og medisinskfaglig koordinator Tove-Mølstre Fagerland ved Blå Kors klinikk Haugland.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk elektronisk Legehåndbok (NEL), ved Ingard Løge, redaktør og spesialist i allmennmedisin.

© 2024 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.