Legemiddelhåndtering til barn (12 timer

Pris for privatperson: 1140,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Sykepleier_legemiddelhaandtering_barn

Kurset anbefales til alle sykepleiere og vernepleiere som jobber med barn i barnets hjem eller i enheter som yter helsehjelp.

 • Publisert: 8/29/2013

Eksempel på tema som gjennomgås

 • Lovbestemmelser og ansvar for faglig forsvarlighet yrkesutøvelse
 • Pasientrettigheter og taushetsplikt og meldeplikt
 • Istandgjøring og utdeling av legemidler
 • Medikamentregning og måleenheter
 • Overføring av informasjon og kontrollrutiner ved endringer i medisineringen
 • Legemiddelformer og inntaksregler
 • Virkninge, bivirkninger og interaksjoner
 • Observasjon og rapport
 • Samhandling med annet helsepersonell, sykehus og foreldre
 • Situasjoner som øker faren for avvik
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Dokumentasjon og avvikshåndtering
 • Farmakologiske forhold hos barn
 • Sykdomslære, feber og infeksjoner hos barn
 • Kasuistikk med cerebral parese og epilepsi
 • Behandlingsmål
 • Bruk av Felleskatalogen og oppslagsverk som NEL

Faglig forankring

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL (Norsk elektronisk legehåndbok). Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Andre relevante kilder er Felleskatalogen, Forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Legemiddelhåndbok, Helsetilsynet og erfaringer fra praksis.

Godkjenning

Medisinsk kompetanse

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF

 • Kurset er godkjent av NSF per 12.12.2013, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer
 • Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Kommuner

 • Et effektivt verktøy for kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i virksomheter som yter helsehjelp
 • Beslutningsstøtte for virksomhetsleder i vurdering av hvilket helsepersonell som skal tillegges ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering
 • Oppfyller krav i henhold til forskrift om legemiddelhåndtering
 • Kursene er testet, godkjent og i bruk i flere av landets kommuner, og av private leverandører av helsepersonell

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.