Legemiddelhåndtering (12 timer )

Pris for privatperson: 1140,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


Helsefagarbeider_legemiddelhåndtering

Praksisrelevant grunnkurs for å styrke individuell kompetanse hos sykepleiere og vernepleiere.

 • Sist endret: 5/20/2020
 • Sist revidert: 5/20/2020

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset skal bidra til å sikre og styrke den individuelle kompetansen hos sykepleiere og vernepleiere med ansvar for legemiddelhåndtering og oppfølging av pasienter. Målet er pasientsikkerhet, samhandling for optimal behandling og forsvarlig legemiddelhåndtering.

Bestått grunnkurs gir beslutningsstøtte i virksomhetsleders vurdering når den enkelte arbeidstaker skal ha godkjenning for å utføre relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering. (les mer om godkjenning nederst på siden)

Kurset er totalrevidert i mai 2020. Nødvendige opplysninger for å løse oppgavene er i større grad enn tidligere implementert i teksten, og dermed lett tilgjengelig. Kursdeltaker får likevel fremdeles trening i å innhente nødvendige opplysninger fra pålitelige og relevante oppslagsverk. Vi har også tilrettelagt med frivillig tekst for de særlig interesserte, under avsnittene Vil du vite mer? og ved å gi tilgang til en rekke fagartikler.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

98,6% vil anbefale kurset for sine kolleger.

"Det var konsentrert, fokus på viktige medisiner og gav god oppdatering. Lett og finne ut av spørsmål og lett og svare på ved alternativer. Flott med gode bilder/filmer som forsterker læreeffekten."

"Man får jobbe med oppgavene og det gir læring. Man får økt mestringsfølelse av dette kurset. Det gir stolthet å ha gjennomført det."

"Svært aktuelle og interessante temaer, lett å navigere, fine farger og utforming, gode linker, utrolig lærerikt."

"Det faglige var så rettet mot hverdagen på jobb. Man ser hva man kan og ikke kan og vet dermed hvor man står i kunnskap."

(Tilbakemeldinger fra anonymt spørreskjema etter endt kursgjennomgang)

Faglig forankring og godkjenning

Innholdet i kurset er basert på relevante lover og forskrifter, nasjonale retningslinjer, Felleskatalogen, Norsk Legemiddelhåndbok, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), og erfaringer fra praksis med fokus på faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø, sykepleier og redaktør for e-læring til pleie- og omsorgspersonell. Godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer.

Klinisk fagstige: Våre kurs har vært godkjent av NSF og fagforbundet. Vi oppfordrer hver enkelt arbeidstaker som samler kurstimer for klinisk fagstige, om å søke.

Eksempel på tema i kurset

 • Lov og regelverk, faglig forsvarlighet, rolle og ansvar.
 • Farmakologi (farmakokinetikk og farmakodynamikk).
 • Interaksjoner
 • Legemiddelgrupper
 • Sykdomslære, symptomer og behandlingsmål.
 • Legemiddelformer og riktig administrering.
 • Observasjon av virkninger og bivirkninger.
 • Samhandling, rapport og journal.
 • Kontrollrutiner og prosedyrer.
 • Samstemming av legemidler.
 • Avvik, kvalitetssikring og internkontroll.
 • Bruk av pålitelige oppslagsverk.

Hvorfor ta kurs?

Kunnskap, nøyaktighet og gode rutiner er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en stor og viktig del av arbeidsoppgavene, men en medisinsk sannhet varig ikke evig. Vi får stadig nye retningslinjer basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig. Retningslinjene bør danne det teoretiske grunnlaget når kunnskapen skal omsettes i handling.

Etter grunnkurset anbefales årlige oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering. Velg kurs med relevant hovedfokus, og ta gjerne flere kurs for å utvide din kompetanse.

Godkjenning av helsepersonell

I henhold til forskrift om legemiddelhåndtering § 4 skal helsepersonellets kompetanse "vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner og oppgavens art, før legemiddelhåndtering kan utføres." Kursdeltagers kunnskap testes og vurderes kontinuerlig i hvert kapittel i dette kurset. Poengbelønning med skår på 85 prosent eller mer gir bestått kurs og kursbevis. Bestått kurs gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder når den enkelte arbeidstaker skal vurderes for godkjenning for relevante oppgaver innen legemiddelhåndtering.

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.