Luftveisinfeksjoner og Covid-19, sykdomslære og observasjoner (3 timer )

Pris for privatperson: 440,- inkl. mva.

Vi har svært gunstige lisens- og fastprisavtaler for kommuner og institusjoner. Klikk her for tilbud.


E-læringskurs - http://kurs.nhi.no

Revidert 12.09.2021.

Tidlig oppdagelse, varsling og oppfølging av pasienter med forverret somatisk tilstand.

Læringsmål og kvalifikasjoner

Kurset gir grunnleggende kunnskap i sykdomslære, relevante observasjoner, rapport og tiltak i forbindelse med virusinfeksjon i luftveiene. Det er utviklet for å sikre at ansatte med pasientkontakt har nødvendig kompetanse for å avdekke og følge opp pasienter med forverret somatisk tilstand under og etter koronaepidemien. Kurset har en bred målgruppe. Derfor har vi sørget for at nødvendig informasjon for å løse oppgavene er lett tilgjengelig.

Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter i primærhelsetjenesten, fortrinnsvis sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger, men personell i sykehus kan også ha nytte av kurset.

Smittevernrutiner må ligge til grunn i alt pasientnært arbeid, men er ikke tema i dette kurset. Vi henviser her til e-læringskursene Basale smittevernrutiner og Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell (kurs.nhi.no).

Tema som gjennomgås

 • Sykdomslære: Luftveisinfeksjoner, komplikasjoner og lungesykdom.
 • Observasjon av respirasjon, sirkulasjon, bevissthetsnivå og kroppstemperatur.
 • Grunnleggende fysiologi for å forstå observasjonene.
 • Målemetoder og referanseverdier.
 • Rapportering for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.
 • ABCDE — observasjon og tiltak.
 • National Early Warning Score 2 (NEWS2) og tiltak etter NEWS-skår.
 • ISBAR — kommunikasjon.
 • quick SOFA (qSOFA).

Faglig forankring

Sentrale kilder er:

 • Helsedirektoratet (fhi.no).
 • Folkehelseinstituttet (fhi.no).
 • Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24—7.
 • Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten (KlinObsKommune) ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.
 • Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
 • Norsk Helseinformatikk (nhi.no).

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL.

Illustrasjoner fra Pasientsikkerhetsprogrammet og Klinisk observasjonskompetanse i kommunehelsetjenesten (KlinObsKommune) er brukt med tillatelse.

© 2021 Norsk helseinformatikk as

NHI er ansvarlig for at NEL og kursene fungerer iht spesifikasjoner, og at produktene er tilgjengelig for Kunden via https://kurs.nhi.no. NHI fraskriver seg ansvar for uforutsigbare hendelser (force majeure) som kan gjøre NEL og kursene utilgjengelig i perioder.

Kunden er selv ansvarlig for bruken av NEL og kursene. NHI fraskriver seg derfor ethvert ansvar direkte eller indirekte for skade eller tap som måtte følge av feil eller mangler i NEL.

Som bruker av E-læring fra NHI.no aksepterer du NHIs generelle brukervilkår og vilkår for personvern. Informasjon om NHIs bruk av informasjonskapsler (cookies) finner du her.